45, 1990, 1

sob190

Artykuły i studia materiałowe
T. Jurek, Zagadka biskupa wrocławskiego Roberta 1
K. Orzechowski, Z praktyki śląskiego sejmowania w połowie XVI w. 13
A. Galos, Ludwik Rzepecki i jego publicystyka 39
M. Heller Stowarzyszenie Studentów Polaków ze Śląska Cieszyńskiego „Znicz” 1894-1939 65
J. Juchnowski, Sprawy wewnątrzniemieckie w świetle „Robotnika” w latach 1918-1922 75
B. K. Cholewa Problem obywatelstwa Niemców mieszkających na ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej 91
Artykuły recenzyjne i recenzje
W. Molik, Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914 – A. Galos 107
E. Romer, Pamiętnik paryski (1918-1919) – T. Kulak 111
M. Długołęcki, Ostatni raport. Wspomnienia b. oficera polskiego wywiadu we Wrocławiu – J. Maroń 114
S. Wiesenthal, Krystyna. Die Tragödie des polnischen Widerstands – K. Matwijowski 116
W. Jacobmeyer, Von Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945-1951 – J. Chumiński 117
T. Szarota, Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu – A. Galos 124
„Szkice Legnickie”, t. I–XIII – K. Grygajtis 129
Kronika naukowa
M. Derwich, Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin prof. dra Wacława Korty 137
K. Matwijowski, Konferencja popularnonaukowa i wystawa „Szkółka Polska we Wrocławiu w latach 1918-1939” 138

 

1166 Total Views 1 Views Today