43, 1988, 3

sob181sob180

Artykuły i studia materiałowe
C. Mykita-Giensk, Teatr amatorski Polonii wrocławskiej 323
E. Zawacka, Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu II wojny światowej 351
A. Grobelný, Problematyka historii Polski i stosunków polsko-czechosłowackich w czeskiej literaturze historycznej lat 1980-1985 379
Miscellanea źródłowe
R. Żerelik, Kiedy Karol IV zmienił pieczęć starostwa wrocławskiego? 397
A. Galos, Do biografii Antoniego Chudzińskiego 401
Artykuły recenzyjne i recenzje
J. Frajdl, Osvětové hnutí ve východních čechách 1781-1918 – T. Jaworski 409
J. F. N. Bradley, Czech Nationalism in the Nineteenth Century – J. Gruchała 410
A. Stępniak, Kwestia narodowa a społeczna na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i w początkach XX wieku (do 1920 roku) – W. Moskwa 412
Die Polen und die Kirche im Ruhrgebiet 1871-1919 – A. Brożek 415
G. Doose, Die separatistische Bewegung in Oberschlesien nach dem ersten Weltkriege (1918-1922) – M. Czapliński 418
A. Notkowski, Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce (1926-1939) – J. Burzyński 421
W. Jekiełek „Żmija”, Bataliony Chlopskie w Małopolsce i na Śląsku (kalendarium) – S. Dąbrowski 424
E. Dymitrów, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948 – S. Ciesielski 428
M. Kinstler, Grupy Operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu. Dolny Śląsk kwiecień-wrzesień 1945 – Z. J. Winnicki 432
R. Radwański, Socjalne państwo prawne w doktrynie RFN 1949-1969 – J. Galster 433
J. Bielski, Emigranci ze Śląska Opolskiego do Republiki Federalnej Niemiec – J. M. Kupczak 436
Innerdeutsche Beziehungen. Die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 1980-1986 – J. Wareńczuk 438
Europejskie doktryny porozumienia i współpracy gospodarczej w XX wieku, t. 1 – B. K. Cholewa, E. Stadtmüller-Wyborska 440
Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa – A. Galos 443
Góra świętej Anny. Sanktuarium diecezji opolskiej – J. Kopiec 445
O. Herber, Insignie, medaile, taláry Univerzity Karlovy – R. Ergetowski 446
„Historická geografie”, nr 24 – J. Kościk 447
„Historická geografie”, nr 25 – J. Kościk 447
Kronika naukowa
A. Kowalik, B.Pasierb Dolnośląski słownik biograficzny 449
J. Gromadzki, Sztuka miast i mieszczaństwa w Europie środkowo-wschodniej XV-XVIII w. (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wojnowice-Wrocław, 23-26 IV 1987 r.) 451
J. Albin, „Międzybórz – historia i współczesność”. Sesja popularnonaukowa 453
K. R. Mazurski, Sesja ku czci Jana Raka 454
G. Pańko, Sesja naukowa „Złotoryja – dzieje miasta i regionu” 455
S. Solicki, Konferencja naukowa „Historia książki śląskiej” 458
L. Smołka, Sesja naukowa poświęcona konwencji genewskiej (1922-1937), Katowice, 24-25 XI 1987 r. 459
M. Iwanek, Sesja popularnonaukowa „Bolesławiec w Polsce Ludowej” 461
G. Strauchold, Metodologiczne uwarunkowania badań nad stereotypami Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech 462
Nekrologi
Kazimierz Popiołek (28 II 1903-28 XII 1986) – M. Pater 465
Władysław Zieliński (17 XII 1939-16 XI 1987) – I. Sroka 468
Antoni Zagożdżon (1930-1987) – J. Łoboda 471
Komunikat 474

 

1106 Total Views 1 Views Today