43, 1988, 2

sob179

Bibliografia prac prof. dra Mariana Haisiga za lata 1978-1987 – zestawiła J. Seifert-Niedźwiedź 155
W. Korta, Badania nad średniowiecznym Śląskiem w polskiej historiografii w latach 1945-1980 157
L. Wiatrowski, Kilka uwag na marginesie „przeglądu polskich badań historycznych w minionym pięćdziesięcioleciu” 185
E. Konik, Najstarsze monety na Śląsku 193
S. Inglot, Hospites we Francji i Belgii na tle współczesnej epoki 201
A. Nyrek, Znaczenie i użytkowanie lasów milickich od XIV do drugiej połowy XX wieku 225
K. Bobowski, Symbolika pieczęci i herbu miasta Dymina na tle motywów obrazowych pieczęci miejskich Pomorza Zachodniego (w okresie książęcym) 245
D. Tomczyk, Organizacje cechowe Grodkowa w świetle źródeł sfragistycznych XVI-XVI wieku 255
J. Kwak, Życie cechowe w rzemiośle górnośląskim w okresie habsburskim 271
Z. Kwaśny, Z najnowszych badań nad rozwojem demograficznym ludności Śląska w XVIII i XIX wieku 285
E. Kościk, Mobilność społeczno-zawodowa ludności Opola w drugiej połowie XIX i na początku XX w. 299

 

1051 Total Views 1 Views Today