43, 1988, 1

sob178

Artykuły i studia materiałowe
M. Goliński, Przyczynek do działalności gospodarczej mieszczan wrocławskich nad dolna Oławą w II połowie XIII w. 1
K. Orzechowski, Jeden czy dwa śląskie sejmy za panowania Macieja Korwina? 17
L. Ziątkowski, Poselstwo Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha do Polski w latach 1667-1674. (Przyczynek do organizacji i funkcjonowania poselstw austriackich w II połowie XVII w.) 31
P. Mostowik, Dzieje szkoły górniczej w Tarnowskich Górach (1839-1922) 49
A. Galos, Ks. Jan Kudera – życie i sylwetka 63
W. Wrzesiński, Wygaśnięcie konwencji genewskiej w sprawach Górnego Śląska (15 VII 1937 r.) 77
J. M. Majchrowski, Ugrupowania narodowosocjalistyczne w latach II Rzeczypospolitej 99
Artykuły recenzyjne i recenzje
Jeszcze raz o problemie niemieckim w polskiej myśli politycznej lat II wojny światowej – W. Wrzesiński 115
Ausgewählte Aufsätze von Walter Schlesinger 1965-1979 – J. Strzelczyk 126
M. Lis, Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1922-1939) – W. Wrzesiński 130
T. Petrowicz, Od Czarnohory do Białowieży – K. Matwijowski 135
Kronika naukowa
R. Traba, Sesja na temat Prus Wschodnich 137
K. R. Mazurski, Berlin a Śląsk 139
K. Bobowski, II Międzynarodowe Sympozjum „Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy” 140
Polemki
M. S. Czarnowski 145
A. Wacyk 146
J. Brueckman 147
Z. Słowiński 149
K. Kawalec, O „Zadrudze” raz jeszcze 151

 

1022 Total Views 1 Views Today