42, 1987, 4

sob177

Artykuły i studia materiałowe
T. Jurek, Henryk Probus i Henryk głogowski. Stosunki wzajemne w latach 1273-1290 555
E. Zawacka, Z dziejów ruchu przysposobienia wojskowego kobiet (PWK) 571
Z. Landau, Formy organizacyjne przemysłu polskiego w latach 1936-1939 595
Z. Szkurłatowski, Stosunki ludnościowe w Głogowie w latach 1945-1985 613
Miscellanea źródłowe
T. Wolsza, L. Ziątkowski, Koło Towarzyskie Akademików Wrocławskich Narodowości Polskiej w latach 1867-1886 639
C. Nečas, Doktor medycyny Jadwiga Olszewska, lekarka urzędowa w Tuzli 661
Recenzje
Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg – J. Strzelczyk 669
Niemcy-Polska w średniowieczu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 14-16 XI 1983 roku – S. Solicki 670
D. Blackbourn i G. Eley, The Peculiarities of German History – A. Galos 673
W. Ersil, Aussenpolitik der BRD. 1949-1969 – J. Wareńczuk 676
H. L. Wuermeling, Die Stunde Adenauers und Ulbrichts. Tagebuch der Teilung Deutschlands – W. Bokajło 678
Turystyka polska w Sudetach – B. Konopska 682
Szkice nyskie. Studia i materiały, t. 3 – K. Pawlik 684
Kronika naukowa
A. Kowalik, Dokumenty życia społecznego w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 689

 

1171 Total Views 1 Views Today