42, 1987, 2

sob174

Artykuły i studia materiałowe
L. Leciejewicz, „In pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte … sibi indito”. O funkcji miejsc kultu pogańskiego w systemie politycznym Słowian zachodnich doby plemiennej 125
E. Rymar, Prawnopolityczny stosunek Kazimierza Odnowiciela do Niemiec oraz termin odzyskania przez niego Śląska (1041 r.) 137
I. Panic, Lista świadków na dokumentach księcia opolskiego Władysława (1246-1281) 171
K. Orzechowski, Przyczynek do genezy pokoju krajowego Macieja Korwina z 1474 r. 185
J. Mandziuk, Duchowni bibliofile na Śląsku w XVII wieku 199
Miscellanea źródłowe
E. Kundera, Fundacja Ferdynanda Lasalle’a we Wrocławiu 223
R. Traba, Nieznane listy Adama Napieralskiego 231
Artykuły recenzyjne i recenzje
Historia Śląska, t. III, 1850-1918, cz. 2, 1891-1918 – A. Galos 243
J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi – L. A. Tyszkiewicz 255
W. Jakóbczyk, W poznańskim bazarze (1838-1939) – A. Galos 260
A. Wakar, W. Wrzesiński, „Gazeta Olsztyńska” w latach 1886-1939 – J. Burzyński 261
J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów – Z. J. Winnicki 264
A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice – A. Barciak 268
S. Czajka, Przemiany Wałbrzycha – Z. Kwaśny 269
Szkice Lublinieckie, t. I – Z. Kwaśny 270
Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbów – L. Kuberski 273
Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1981-1985 – T. Bogacz 274
Kronika naukowa
E. Kościk, Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dra Stefana Inglota 277
Nekrologi
K. Grygajtis, Jan Minkiewicz (1910-1986) 279
1235 Total Views 1 Views Today