41, 1986, 1

sob166

Artykuły
J. Spors, Przynależność administracyjna ziem nad środkową Odrą i dolną Wartą (ziemi cedyńskiej, kinieckiej i kostrzyńskiej) w XII i I połowie XIII w. 1
B. Cyrol, Uprawnienia Sejmu Śląskiego w zakresie ustawodawstwa agrarnego i ich realizacja 31
L. Smołka, Myśl polityczna Kazimierza Malczewskiego o Śląsku Opolskim (1922-1939) 43
J. M. Kupczak Zagadnienia oświaty polonijnej w Westfalii i Nadrenii (1945-1950) 65
Z. Szkurłatowski, Rozbudowa wodociągów wiejskich w województwie wrocławskim na tle miast i kraju w okresie Polski Ludowej 79
Miscellanea
P. Greiner, Plany techniczne i mapy górnicze Johna Baildona 99
K. R. Mazurski, Problematyka łużycka w prasie dolnośląskiej lat 1945-1950 111
Artykuły recenzyjne i recenzje
Uwagi nad najnowszymi edycjami kodeksów śląskich – R. Żerelik 117
Życie muzyczne Legnicy XIII-XIX w. – S. Solicki, 129
J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku – S. Solicki 131
W. Bochnak, Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej od XVI w. do 1810 r. – K. Matwijowski 135
Cz. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945 – A. Brożek 137
P. D. Stachura, The German Youth Movement 1900-1945 – A. Galos 141
W. Jakóbczyk, Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce 1841-1939 – A. Galos 144
Położenie ludności w rejencji katowickiej w latach 1939-1945. Wybór źródeł – W. Wrzesiński 145
E. J. Osmańczyk, Wisła i Kraków to Rodło – W. Wrzesiński 148
J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich – H. Kudło 151
R. Majewski, Wrocław – godzina zero – K. Fiedor 152
„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, [nr] 1 – S. Solicki 154
Kronika naukowa
K. Matwijowski, Trzy doktoraty honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dla wybitnych historyków polskich 157
W. Cwojdziński, K. Matwijowski Otwarcie „Panoramy Racławickiej” we Wrocławiu 159

 

1365 Total Views 1 Views Today