40, 1985, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_40_1985_4_src Oryginał
45 MB 311
pdf Sobotka_40_1985_4_ocr Plik OCR
28 MB 240
pdf Sobotka_40_1985_4 Spis treści
226 kB 244
Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Ambroży Bogucki, O starszeństwie, komasacji i podzielności urzędów śląskich w XIII w. 471–490
Roman Smolski, Stronnictwo Demokratyczne na Dolnym Śląsku w 1945 r. 491–505
Zenon Jasiński, Polacy w Czechosłowacji w świetle spisu ludności z 1980 r. 507–516
Miscellanea źródłowe
Jerzy Myszor, Towarzystwo Katolickich Robotników Św. Józefa w Dębie. Protokolarz posiedzeń 1906-1919 517–530
Artykuły recenzyjne i recenzje
531–578
J. Strzelczyk, Reedycje ważnych prac onomastycznych z pogranicza niemiecko-słowiańskiego 531
J. Strzelczyk, Goci – rzeczywistość i legenda – L. Tyszkiewicz 535
Władza książęca na Śląsku w XIII wieku czy Studia nad stosunkami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi Śląska XIII stulecia? – J. S. Matuszewski 541
J. Burchardt, Witelo. Filosofo della natura del XIII sec. una biografia – A. Barciak 558
R. Żerelik, Dokumenty i kancelaria Henryka III księcia głogowskiego – T. Jurek 560
G. A. Craig, The End of Prussia – A. Galos 563
Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej – A. Galos 564
Der „Führerstaat”: Mythos und Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches – A. Galos 567
W XXX rocznicę układu zgorzeleckiego – K. Sanojca 569
Gospodarka stawowa Polski zachodniej wczoraj i dziś – S. Żyga 571
J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne – R. Kaczmarek 574
Kroniki rybnickie, nr 1 – M. Dyba 575
Kronika naukowa
579–587
K. R. Mazurski, O Łużycach w Żarach 579
B. Rok, Konferencja „Państwo i społeczeństwo w czasach nowożytnych” 580
E. Wojtaś, Walka i martyrologia Polaków podczas II wojny światowej na Śląsku 580
Z. Szkurłatowski, Działalność towarzystw regionalnych na Dolnym Śląsku w 40-leciu PRL 581
Z. Szkurłatowski, Spotkania doktorów nauk z terenu województwa legnickiego 582
H. Kudło, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polska na Ziemiach Odzyskanych – przeszłość i teraźniejszość” (Wrocław 22-23 V 1985 r.) 583
R. Żerelik, Sesja popularnonaukowa „Złoty Stok w dziejach” 585
J. M. Kupczak Sesja naukowa w Poznaniu pt. „Polonia wobec powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy” (7-8 VI 1985) 586
1791 Total Views 1 Views Today