40, 1985, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_40_1985_3_src Oryginał
48 MB 226
pdf Sobotka_40_1985_3_ocr Plik OCR
33 MB 197
pdf Sobotka_40_1985_3 Spis treści
172 kB 193
Autor Tytuł / Dział Str.
Czterdziestolecie Uniwersytetu
338
 Wojciech Wrzesiński, Pierwszy rok Senatu Akademickiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, wydał W. Wrzesiński 339–387
 Leonard Smołka Życiorysy uniwersyteckie Wrocławia, wydał L. Smołka 389–416
 Janusz Albin, Przemówienie sprawozdawcze za rok akademicki 1947/48 i 1948/49 prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra Seweryna Wysłoucha w dniu 3 X 1949 r., wydał J. Albin 417–439
Recenzje i omówienia
441–465
W. Irgang, Das Urkundenwesen Herzog Heinrichs III. von Schlesien (1248-1266) – R. Żerelik 441
H. -W. Hahn, Geschichte des deutschen Zollvereins – Z. Kwaśny 445
T. L. Baker, The Reverend Leopold Moczygemba, Patriarch of Polonia – A. Brożek 445
M. L. Anderson, Windthorst. A Political Biography – A. Galos 447
Philipp Eulenburg. Politische Korrespondenz – A. Galos 449
D. i R. Glatzer, Berliner Leben 1914-1918 – A. Galos 451
W. Wrzesiński, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945 – K. Wajda 452
K. Fiedor, „Sukcesy” Gauleitera Wagnera, czyli jak usuwano ślady polskości na Śląsku – R. Gelles 455
R. Bednorz, Drut opasał w krąg… Antologia poezji jenieckiej z lat 1939-1945 – L. Uryga 456
„Głos Olesna”, R. 15, 1983 – W. Pasieka 460
„Lubskie Zeszyty Historyczne” – K. R. Mazurski 462
„Chrześcijanin a współczesność”, 1984, z. 1-6 – Z. Czubak 463
Kronika naukowa
Romuald Gelles, Konferencja naukowa w Śląskim Okręgu Wojskowym 467
1483 Total Views 1 Views Today