40, 1985, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_40_1985_2_src Oryginał
58 MB 190
pdf Sobotka_40_1985_2_ocr Plik OCR
39 MB 161
pdf Sobotka_40_1985_2 Spis treści
270 kB 197
Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Krystyna Gancarczyk, W kwestii początków zakonu joannitów na Śląsku 191–201
Jerzy Hauziński, Śląsk wobec cesarstwa Staufów w świetle listu Fryderyka II Hohenstaufa do Bolesława II Łysego 203–223
Kazimierz Orzechowski, „Terra” w dokumentach śląskich do końca XIV wieku 225–251
Władysław Misiak, Przemiany kultury na Dolnym Śląsku w czterdziestoleciu Polski Ludowej 253–274
Miscellanea źródłowe
 281–332
Andrzej Syroka, Bożena Płonka-Syroka, Ustawodawstwo apteczne Piastów brzeskich w XVII w. 275–280
Recenzje i omówienia
281–332
S. Anger, A. Dieck, Skalpieren in Europa seit dem Neolithikum bis zum 1767 nach Chr. – S. Moździoch 281
S. Dušek, Geschichte und Kultur der Slawen im Thüringen – J. Strzelczyk 283
Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów – R. Żerelik 286
Z. Kwaśny, Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku – S. Michalkiewicz 289
Z. Janeczek, H. Kocój, Odgłosy nocy listopadowej na Śląsku – M. Pater 292
K. Miarka, Głos wołającego na Puszczy Górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu polskiego na Śląsku – M. Pater 294
Stanisław Michalkiewicz, Przemysł i robotnicy na Śląsku (do 1914 roku) – J. Jaros 295
M. Zduniak, Muzyka i muzycy polscy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu – M. Pater, 297
Wojciecha Korfantego „Marzenia i zdarzenia” – M. Pater 299
P. Hauser, Niemcy wobec sprawy polskiej. Październik 1918 – czerwiec 1919 – W. Wrzesiński, 300
Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków polityczych w Europie 1918-1945 – K. Fiedor 303
Nationalsozialistische Diktatur 1933-1945 – A. Galos 308
M. Kryl, L. Chládková, Pobočky koncentračního tábora Gross Rosen ve lńařských závodech Trutnovska za nacistické okupace – J. Domański 312
Z. Kowalski, Powrót Śląska Opolskiego do Polski – W. Wrzesiński 314
N. Baha, Wiederaufbau und Integration. Die Stadt Delmenhorst nach 1945 – R. Sachs 318
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945, ein biographisches Lexikon – A. Brożek 319
Atlas historyczny Polski. Mapy XVIII w. 1. Śląsk w końcu XVIII w., t. I i II – Z. Szkurłatowski 321
Jan Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej do r. 1821 – J. Giela 328
Historická geografie, nr 22 – J. Kościk 329
Historická geografie, nr 23 – T. Bogacz 330
„Brzask” – J. Wareńczuk 332
Kronika naukowa
Rościsław Żerelik, Sesja popularnonaukowa „Górnictwo i hutnictwo miedzi na Dolnym Śląsku” 333–334
1619 Total Views 1 Views Today