39, 1984, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_39_1984_3_src Oryginał
52 MB 211
pdf Sobotka_39_1984_3_ocr Plik OCR
30 MB 161
pdf Sobotka_39_1984_3 Spis treści
273 kB 194
Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Janusz Gruchała, Sytuacja polityczna na ziemiach polskich na początku XX w. (do 1914 r.) w ocenie czeskich stronnictw politycznych 351–364
Elżbieta Zawacka, „Raciborzanki” w służbie zagranicznej łączności Armii Krajowej 365–390
Anna Magierska, Z problemów kształtowania się administracji ziem zachodnich i północnych 391–410
Ryszard Majewski, Z problematyki walk o wyzwolenie Wrocławia w 1945 r. 411–427
Artykuły recenzyjne i recenzje
429–464
Slawen und Deutsche zwischen Elbe und Oder – J. Strzelczyk 429
Śląsk i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu – K. Bobowski 430
Umění doby posledních Přemyslovců – A. Barciak 432
U. Borkowska, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem – S. Solicki 434
Kopczyk szczęśliwej wiktorii wiedeńskiej z listów króla Jana III i królowej Marysieńki tudzież z diariusza królewicza Jakuba usypany – J. W. Maroń 435
Dyaryusz wideńskiej okazyji Imci Pana Mikołaja na Dyakowcach Dyakowskiego podstolego latyczowskiego – H. Szemborski 436
J. Kwak, Rzemiosło miejskie w rejencji opolskiej od schyłku XVIII do lat sześćdziesiątych XIX w. – Z. Kwaśny 437
Dzieje ruchu robotniczego na Górnym Śląsku – A. Galos, W. Wrzesiński 438
W. Najdus, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890-1919 – J. Gruchała 444
W. Hładkiewicz, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949 – J. M. Kupczak 447
M. Iwanek, Życie polityczne i społeczne w Kotlinie Jeleniogórskiej 1945-1949 – E. Kościk 449
J. Kociszewski, Zasiedlanie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1945-1949 ze szczególnym uwzględnieniem regionu sudeckiego – E. Kościk 451
P. Dziurzyński, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych – F. Kusiak 457
„Historická Geografie” – J. Kościk 461
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. I, z. 1-2 – K. Bobowski 463
Kronika Naukowa
465–473
Stanisław Solicki, Konferencja naukowa: „Mała i wielka ojczyzna w Polsce średniowiecznej” 465-466
Ryszard Gładkiewicz, Sesja naukowa „Życie muzyczne w Legnicy od XIII do XIX wieku na tle ówczesnej kultury Śląska” (Legnica, 7-8 X 1983 r.) 466-467
Bogdan Rok, Sprawozdanie z konferencji poświęconej dziejom Oławy : Oława 10 III 1984 r. 467-468
Krystyn Matwijowski, Sesja popularnonaukowa „Panorama Racławicka” 468-469
Włodzimierz Suleja, Sprawozdanie z dyskusji nad książką Normana Daviesa „God’s Playground” 469-472
Jacek Witkowski, Konferencja naukowa z okazji XXV-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy 472-473
Nekrologi
Krystyn Matwijowski, Ks. Biskup Wincenty Urban (1911–1983) 474–479
1362 Total Views 1 Views Today