38, 1983, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_38_1983_4_src Oryginał
52 MB 278
pdf Sobotka_38_1983_4_ocr Plik OCR
34 MB 202
pdf Sobotka_38_1983_4 Spis treści
228 kB 206
Autor Tytuł / Dział Str.
Stosunki polsko-austriackie.
Artykuły wygłoszone na sesji Wrocław – Oława 15–16 IV 1983
Krystyn Matwijowski, Słowo wstępne 447
Anna Sucheni-Grabowska, Jagiellonowie i Habsburgowie w pierwszej połowie XVI w. : konflikty i ugody 449–467
Stanisław Cynarski, Z dziejów stosunków polsko-austriackich w drugiej połowie XVI wieku 469–477
Henryk Wisner, Rzeczpospolita i Habsburgowie : czasy Zygmunta III 479–486
Zbigniew Wójcik, Stosunki polityczne polsko-austriackie w drugiej połowie XVII wieku 487–504
Milan Šmerda, Czesi a stosunki polsko-austriackie w latach 1648-1795 505–516
Józef Andrzej Gierowski, Stosunki polsko-austriackie w czasach saskich 517–526
Emanuel Rostworowski, Wiedeńskie sperandy Poniatowskich i pierwszy rozbiór Polski 527–536
Veniamin Ciobanu, Pierwszy rozbiór Polski i aneksja północnej Mołdawii przez Austrię 537–545
Marian Drozdowski, Austria wobec koncepcji powołania Rady Nieustającej w dobie pierwszego rozbioru 547–552
Henryk Kocój, Stosunki polsko-austriackie w świetle raportów chargé d’affaires Austrii w Warszawie Benedykta de Cachégo 553–575
Bogdan Rok, Znajomość Austrii w polskich dziełach geograficznych w XVIII wieku 577–582
Artykuły recenzyjne i recenzje
583–602
Krystyn Matwijowski „Kulturalnaja żizń armianskich kołonij sredniewiekowoj Polszi (XVI-XVII w.)”, Dż. O. Gałustian, Jerewań 1981, Izdatielstwo AN Armianskoj SSR, ss. 160 583–585
Jerzy Maroń „Jan III Sobieski miłośnik ksiąg”, J. Komasara, Wrocław 1982, ss. 205 585–587
Krystyn Matwijowski „Sobieski pod Wiedniem”, T. Adamek, A. A. Witusik, Lublin 1983, WK SD, s. 61 587–588
Krystyn Matwijowski „Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie (1694-1698)”, M. de Mongrillon, z francuskiego przełożyła, opracowała i wstępem opatrzyła Łucja Częścik, Wrocław 1982, ss. 134 588–589
Wanda Roszkowska „Teresa Kunegunda Sobieska”, Michał Komaszyński, Warszawa 1982, PIW, s. 226, nlb. 2, il. 32 590–598
Krystyn Matwijowski „Jakub Kazimierz Rubinkowski, szlachcic, mieszczanin, toruński erudyta barokowy”, Kazimierz Maliszewski, Toruń 1982, ss. 174 598–601
Krystyn Matwijowski „Biuletyn-Informator Towarzystwa Polsko-Austriackiego”, Nr 1-3 (65-67) 82, Warszawa 1982, ss. 28, 32, 27 601–602
Kronika naukowa
603–605
Krzysztof Andrzej Kuczyński Sesja naukowa „Odsiecz wiedeńska i stosunki polsko-austriackie w latach 1683-1982” (Lublin 4-5 XI 1982) 603–604
Krystyn Matwijowski Konferencje naukowe w 300 rocznicę odsieczy wiedeńskiej 604–605
Nekrologi
Krystyn Matwijowski Prof. Adam Kersten (1930-1983) 607–612
Wykaz skrótów 613
1697 Total Views 1 Views Today