38, 1983, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_38_1983_3_src Oryginał
41 MB 243
pdf Sobotka_38_1983_3_ocr Plik OCR
28 MB 195
pdf Sobotka_38_1983_3 Spis treści
333 kB 189
Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Marian Dyba Produkcyjno-handlowa rola rejonu orzesko-mikołowskiego w pierwszej połowie XVII w.  307–315
Andrzej Mikołajczyk Kłodzkie monety w obiegu pieniężnym na początku XVI w.  317–329
Milan Myška John Baildon – hutnik szkocki a początki rewolucji przemysłowej na Śląsku i w Krajach Czeskich 331–349
Janusz Gruchała Sprawa przynależności politycznej Śląska Cieszyńskiego w latach I wojny światowej 351–363
Miscellanea źródłowe
Ferdinand Seibt Tak zwany mandat wikarialny dla księcia Przemysła I cieszyńskiego 365–371
Romuald Gelles Wpływ wojny gospodarczej z Polską na sytuację ekonomiczną prowincji dolnośląskiej : (memoriał wrocławskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Magistratu miasta z dn. 15 XI 1929 r.) 373–383
Artykuły recenzyjne i recenzje
385–427
Adam Galos „Moderne Preussische Geschichte. Eine Anthologie”, wyd. O. Büsch i W. Neugebauer, t. 1-3, Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, t. 52/1-3, Berlin-New York 1981, ss. 1764 385–388
Marek Edward Nita „Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego (1879-1899)”, Janusz Gruchała, Wrocław 1982, ss. 139 388–390
Adam Galos „Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna”, W. Łazuga, Warszawa 1982, ss. 281 390–393
Adam Galos „Inteligencja polska XIX i XX wieku”, pod red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1981, ss. 322 394–395
Marek Czapliński „Alfred von Tirpitz und die imperialistische deutsche Flottenrüstung. Eine politische Biographie”, B. Kaulisch, Berlin 1982, Kleine Militärgeschichte, Biographien, ss. 245 395–397
Leonard Smołka „IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939 (w 60 rocznicę powstania)”, B. Łukaszewicz, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1982, ss. 198 397–399
Adam Galos „Wybór tekstów do niemieckiego ruchu robotniczego 1848-1945”, wybór i przygotowanie Edmund Makowski, Poznań 1982, ss. 213 399–401
Krzysztof Kawalec „Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939”, J. Faryś, Warszawa 1981, ss. 416 401–404
Romuald Gelles „Reportaże śląskie”, Jan Wiktor, Kraków 1982, ss. 202 404–406
Romuald Gelles „Dolny Śląsk 1945. Wyzwolenie”, Ryszard Majewski, Wrocław 1982, ss. 264 + wkładka 16 map i szkiców 406–409
Lesław Koćwin „Dolnośląskie harcerstwo w latach 1945-1975”, A. Kiewicz, Wrocław 1982, ss. 323 409–412
Krystyn Matwijowski „Patroni ulic Wrocławia”, Z. Antkowiak, posłowie Bronisław Pasierb, Wrocław 1982, ss. 307 412–414
Bronisław Turoń „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich Wilhelms Universität zu Breslau”, t. XXIII/1982, Würzburg/M., ss. 324 415–416
Ludwik Uryga „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom IV, Opole 1981, ss. 152 417–419
Kazimierz Bobowski „…Mit Brief und Siegel”, F Beck, M. Unger, Leipzig 1979, Dokumente aus Archiven der Deutschen Demokratischen Republik, Herausgegeben von der Staatlichen Archivverwaltung der DDR, ss. 272 419–421
Jerzy Maroń „Prawda i model w historiografii”, J. Topolski, Łódź 1982, ss. 392 421–423
Wojciech Wrzesiński „Związek Polaków „Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec (1950-1975)”, Janusz M. Kupczak, Wrocław 1983, ss. 130 + 20 ilustr. 423–427
Kronika naukowa
429–443
Elżbieta Wojtaś Modele socjologii polskiej 429–430
Leonard Smołka Opolska sesja w 60 rocznicę powstania ZPwN 430–431
Jan Michał Burdukiewicz III Śląska Konferencja Archeologiczna we Wrocławiu (23-25 III 1983 r.) 431–433
Zygmunt Szkurłatowski Sesja naukowa: Gospodarka stawowa Polski Zachodniej wczoraj i dziś 433–435
Krystyn Matwijowski Posiedzenie Okrągłego Stołu poświęcone stanowisku polskiej opinii publicznej wobec Hitlera i nazizmu 435–436
Leonard Smołka Charakter narodowy Polaków a różnice międzyzaborowe 436–439
Krystyn Matwijowski Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii Śląska [Uwzględniono prace z archeologii, filologii i nauk politycznych] za lata 1980-1982 440–443
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego Komunikat ZG PTH. 443

 

1494 Total Views 1 Views Today