36, 1981, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_36_1981_3_src Oryginał
48 MB 272
pdf Sobotka_36_1981_3_ocr Plik OCR
27 MB 185
pdf Sobotka_36_1981_3 Spis treści
165 kB 209
Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Teresa Kulak Śląsk – ognisko rewizjonizmu niemieckiego w okresie międzywojennym 361–378
Władysław Zieliński Mobilizacja społeczna polskiego na Górnym Śląsku w obliczu groźby agresji hitlerowskiej 379–393
Karol Fiedor Ruch robotniczy przeciwko hitlerowskiej dyktaturze i agresji (1933-1939) 395–409
Karol Jonca Opozycja antyhitlerowska i ruch oporu na Śląsku w czasie II wojny światowej 411–427
Janusz Sobczak Kampania wrześniowa w historiografii RFN i NRD 429–444
Bogusław Drewniak Hitlerowska agresja na Polskę w filmie Trzeciej Rzeszy 445–454
Artykuły recenzyjne i recenzje
455–490
Marek Cetwiński Jeszcze o fundacji opactwa benedyktynów w Lubiniu : (w związku z pracą Z. Perzanowskiego, „Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu”, Wrocław 1978, ss. 154 + 1 nlb + mapa) 455–463
Sławomir Moździoch „Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze”, Jerzy Lodowski, Wrocław 1980, ss. 280, ryc. 90 + 2 mapy : [recenzja] 463–466
Julian Janczak „Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945”, praca zespołowa pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 1980, ss. 327 + 17 map : [recenzja] 466–467
Aleksander Nyrek „Historia wojskowości”, L. Ratajczyk, Warszawa 1980, ss. 614 : [recenzja] 467–468
Rafał Leszczyński „Listy 1880-1939”, M. Kosyk, zgromaźił, zestajał, pśedspomnjeśa a komentujuce registry napisał Frido Mětšk, Budyšyn 1980, ss. 226 : [recenzja] 469–471
Leonard Smołka „Polacy w Opolu 1933-1939”, Edward Mendel, Wrocław 1980, s. 91, tabl. : [recenzja] 471–473
Leonard Smołka „Siłę słuszności mamy. Rzecz o Domu Polskim w Olsztynie”, W. Ogrodziński, Olsztyn 1980, ss. 111 : [recenzja] 473–475
Leonard Smołka „Z problemów integracji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku przed II wojną światową”, praca zbiorowa pod red. W. Zielińskiego, Katowice 1980, ss. 188, 4 nlb : [recenzja] 475–479
Stanisław Dąbrowski „Przemiany społeczno-ekonomiczne wsi dolnośląskiej w latach 1945-1976”, F. Kapusta, Wrocław 1980, ss. 277 : [recenzja] 479–481
Czesław Buczek „Zainteresowania humanistyczne studentów uczelni technicznych”, Antoni Barciak, Katowice 1980, ss. 237 : [recenzja] 481–485
Janusz M. Kupczak „Stosunki polsko-niemieckie. Integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych”, praca zbiorowa pod red. B. Jałowieckiego i Jana Przewłockiego, Katowice 1980, ss. 293 : [recenzja] 485–486
Jan Sakwerda „Złoty Stok. Srebrna Góra”, M. Kornecki, Wrocław 1980, ss. 160 : [recenzja] 486–488
Aleksander Nyrek „Informator gospodarka stawowa na Dolnym Śląsku w świetle materiałów zachowanych w Archiwach Państwowych we Wrocławiu i w Legnicy 1447-1943 r.”, Wrocław 1980, ss. 100 : [recenzja] 488–490
Polemika
491–494
Edward Mendel O uczciwą postawę recenzenta : odpowiedź Mieczysławowi Paterowi 491–492
Mieczysław Pater Odpowiedź E. Mendlowi 492–494
Kronika naukowa
Leonard Smołka Sprawozdanie z dyskusji nad „Zarysem dziejów Polski” 495–497
Nekrologi
Teresa Kulak Profesor doktor Henryk Zieliński 22 IX 1920 – 6 III 1981 498–500
1542 Total Views 1 Views Today