36, 1981, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_36_1981_1_src Oryginał
55 MB 298
pdf Sobotka_36_1981_1_ocr Plik OCR
41 MB 198
pdf Sobotka_36_1981_1 Spis treści
201 kB 224
Autor Tytuł / Dział Str.
Prace poświęcone pamięci Romana Hecka, Profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezesa Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Uczonego, Kolegi i Przyjaciela
Anna Skowrońska, Westyna Gładkiewicz Bibliografia prac Romana Hecka 1–17
Józef Kaźmierczyk Katedra wrocławska z X-XI wieku 19–26
Wacław Korta W sprawie lokalizacji klasztoru ślężańskiego 27–33
Kazimierz Orzechowski „Terra” w kronice Kosmasa 35–41
Benedykt Zientara Działalność lokacyjna jako droga awansu społecznego w Europie środkowej XII-XIV w.  43–57
Kazimierz Jasiński Studia nad genealogią czeskich Dypoldowiców 59–68
Antoni Barciak Biskup ołomuniecki Bruno z Schauenburga a Polska 69–75
Bronisław Turoń Formuła „datum per manus” w dokumentach Henryków Wrocławskich 77–86
Stanisław Russocki Monarchia i stany w Europie środkowej XIV wieku : zarys problematyki 87–93
Stanisław Bylina Laicy w życiu kościelnym Czech schyłku XIV w. w świetle źródeł wizytacyjnych 95–101
Ivan Hlaváček Prolegomena do historii kancelarii i dyplomatyki czeskiego królewskiego urzędu starościńskiego we Wrocławiu w czasach przedhusyckich 103–115
Jiři Spěváček Bohemocentryzm i uniwersalizm Karola IV 117–125
Henryk Samsonowicz Początki banków prywatnych w Polsce 127–138
Antoni Gąsiorowski Husyty Abrahama Zbąskiego działalność publiczna 139–145
Stanisław Solicki Wiadomości geograficzne o Czechach w „Annales Poloniae” Jana Długosza 147–152
Jan Drabina Wrocławscy przyjaciele Eneasza Sylwiusza Piccolominiego 153–160
Lech A. Tyszkiewicz Pojęcie narodowości i stosunki niemiecko-słowiańskie w średniowieczu w najnowszej historiografii 161–170
Stanisław Michalkiewicz Kontrowersyjne problemy dziejów ruchu robotniczego na górnym Śląsku do 1914 roku 171–176
Romuald Gelles Stosunki demograficzne Wrocławia w latach I wojny światowej 177–181
Karol Fiedor Usuwanie na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy nazw miejscowości i określeń ze słowem „Piast” 183–191
Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego, Zielona Góra, 22 września 1980 r. 193–194

 

1719 Total Views 2 Views Today