35, 1980, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_35_1980_4_src Oryginał
30 MB 223
pdf Sobotka_35_1980_4_ocr Plik OCR
9 MB 224
pdf Sobotka_35_1980_4 Spis treści
100 kB 182
Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Kazimierz Orzechowski, Kompetencje ogólnośląskich zastępczych zgromadzeń stanowych i ich miejsce w systemie zjazdów 577–586
Marian S. Wolański, Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec utworzenia dwu państw niemieckich 587–605
Miscellanea źródłowe
Władysław Dziewulski, Kłodzka starszyzna cechowa w r. 1369 607–611
Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Muzyczne kontakty Berlioza ze Śląskiem 613–613
Andrzej Brożek, Materiały do dziejów powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w zbiorach Instytutu Historycznego im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie 619–621
Recenzje
623–653
Ludwik A. Kamiński „Kamienne elementy obronne grodów śląskich w VIII-XII w.”, Józef Kaźmierczyk 623
 Zygmunt Szkurłatowski, Wacław Korta Historia chłopów śląskich 624
O. Karzel, Die Reformation in Oberschlesien – J. Drabina 635
W. Magnuszewski, Z dziejów elearów polskich. Stanisław Stroynowski, lisowski zagończyk, przywódca i legislator – L. Ziętkowski 637
Wrocławskie aktualności sprzed lat. Z prasy polskiej XIX-wiecznej – M. Pater, A. Galos 639
J. Borzyszkowski, Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego – S. Żyga 642
I. W. Czurkina, Słowenskoje nacyonalno-oswoboditielnoje dwiżenije w XIX w. i Rossija – J. Gruchała 644
Ludwik Skiba, Dolnośląskie Zagłębie Węglowe w organizmie gospodarczym PRL – M. Dyba 647
Dzieło literackie jako źródło historyczne – K. Januszkiewicz 649
Informacja o zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy – K. Grygajtis 652
Kronika naukowa
655–658
M. Zduniak, Konferencja naukowa w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu 654
S. Solicki, Sesja naukowa z okazji pięćsetnej rocznicy śmierci Jana Długosza 656
R. Gelles, „Historyczna rola układu zgorzeleckiego”. Konferencja naukowa, Zgorzelec 26-28 VI 1980 r. 657

 

1460 Total Views 1 Views Today