35, 1980, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_35_1980_3_src Oryginał
46 MB 223
pdf Sobotka_35_1980_3_ocr Plik OCR
15 MB 410
pdf Sobotka_35_1980_3 Spis treści
180 kB 227

************************ –>

 Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
 Wacław Długoborski, Protoindustrialne struktury i antagonizmy społeczne: tkacze śląscy 1790–1850 445–476
Zuzanna Borcz, Czesław Zając, Funkcje pozarolnicze na wsi dolnośląskiej w okresie 1740–1840 (na przykładzie byłego powiatu oleśnickiego) 477–495
 Stanisław Zahradnik, Dorobek historyków polskich na Zaolziu po roku 1945 497–512
Miscellanea źródłowe
Henryk Kocój, Śląsk wobec powstania listopadowego 513–516
Artykuły recenzyjne i recenzje
517–561
Kazimierz Bobowski, W sprawie metod badawczych wczesnośredniowiecznej dyplomatyki śląskiej 517
H. Brachmann, Slawische Stämme an Elbe und Saale – J. Strzelczyk 526
P. Vyšny, Neo-Slavism and the Czechs (1898–1914) – Janusz Gruchała 530
Bronisław Koraszewski 1864–1924. Materiały z sesji zorganizowanej w Opolu 14 lutego 1978 – M. Pater 532
R. Dąbrowski, Położenie ekonomiczne mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennego dwudziestolecia (1918–1939) – W. Wrzesiński 534
S. Łukowski, Zbrodnie hitlerowskie na Śląsku Opolskim w latach 1933–1945 – A. Brożek 538
B.  Pasierb, Życie polityczne Dolnego Śląska 1945–1950 – S. Dąbrowski 544
Z. Łempiński, Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląsko-dąbrowkskiego w latach 1945–1950 – A.  Magierska 549
Bibliografia Pomorza Zachodniego – piśmiennictwo zagraniczne, t. I, 1945–1956 – K. Bobowski 552
Z dziejów Kęt, oprac. W. Droździk – A. Barciak 554
Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde, t. I – J. M. Kupczak 556
T. Walichnowski, Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej – J. Janczak 559
Omówienia
518–569
A. Kulczycka-Leciejewiczowa Niektóre problemy chronologii wczesnego neolitu na Śląsku – L. Nowacka 562
„Silesia Antiqua”, t. XX, 1978 – K.  Demidziuk, A. Mierzwiński, S. Moździoch 562
J. Chambers, The Devil’s Horseman. The Mongol Invasion of Europe – L. A. Tyszkiewicz 565
H. Barycz, Śląsk w polskiej kulturze umysłowej – S. Solicki 565
Studia Austro-Polonica, 1 – K. A. Kuczyński 566
Z dziejów kartografii, t. 1 – T. Bogacz 567
J. Michalewicz, Elementy demografii historycznej – J. Janczak 568
Powódź w 1977 roku i jej skutki na Dolnym Śląsku – K. Grygajtis 569
Kronika naukowa
K. Kawalec, Śląsk – podstawą wyjściową agresji hitlerowskiej przeciwko Polsce w 1939 r. 570–572
1544 Total Views 2 Views Today