35, 1980, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_35_1980_2_src Oryginał
83 MB 314
pdf Sobotka_35_1980_1_ocr Plik OCR
12 MB 457
pdf Sobotka_35_1980_1 Spis treści
118 kB 247
Autor Tytuł / Dział Str.
Krystyn Matwijowski Zbior artykułów z konferencji „Ród sobieskich”, Wrocław-Oława, 22-23 IX 1979 roku. 147–148
Jan Wimmer Tradycje wojskowe rodu Sobieskich 149–161
Jan Seredyka Jakub Sobieski – przywódca izby poselskiej 163–169
Zofia Trawicka Pozasejmowa działalność polityczna Jakuba Sobieskiego 171–179
Krzysztof Grygajtis Julian Janczak Powrót Lipków pod sztandary Rzeczypospolitej 181–189
Adam. Przyboś Jan Sobieski w obozie malkontentów (1669–1673) 191–200
Krystyn Matwijowski Jan III Sobieski jako mąż stanu 201–209
Michał Komaszyński Legenda i prawda o ostatnich latach Jana III 211–221
Veniamin Ciobanu Jan Sobieski w historiografii rumuńskiej 223–227
Lajos Hopp Ruch niepodległościowy szlachty węgierskiej przeciwko Habsburgom a Sobieski 229–235
Gustav Jonasson Polska i Szwecja za czasów Jana III Sobieskiego 237–242
Milan Šmerda Wyprawa wiedeńska Jana Sobieskiego a kraje czeskie 243–252
Stanisław Grzybowski Anglia a odsiecz wiedeńska 253–260
Marek Wagner Polityka kadrowa Jana III Sobieskiego w latach 1668–1696 261–267
Stanisław Sobek Jazda pancerna za Jana III 269–272
Edmund Cieślak Stosunek Jana III Sobieskiego do Gdańska 273–282
Ryszard Szczygieł Jan III Sobieski a Zamość 283–290
Kazimierz Krupiński Rola starostwa gniewskiego w gospodarce Jana Sobieskiego 291–295
Wacław Odyniec Mecenat Jana III Sobieskiego w Prusach Królewskich 297–302
Wojciech Fijałkowski Niezwykła „porta triumphalis” Jana III Sobieskiego 303–310
Wanda Roszkowska Mecenat królewicza Aleksandra – teatr Armonte Calidio (1709–1714) 311–321
Joanna Szkoda Postać Marii Kazimiery Sobieskiej w historiografii polskiej XIX w. 323–327
Stanisław Szpilczyński Najprawdopodobniejsza przyczyna zgonu Jana III Sobieskiego 329–336
Łucja Częścik Ostatnie lata panowania Jana III oraz bezkrólewie i wolna elekcja po jego zgonie w świetle pamiętników Mongrillona 337–340
Stanisław Orszulik Polemika wokół kandydatury Sobieskich do korony w okresie bezkrólewia 1696/97 341–349
Elżbieta Jastrzębska Maria Kazimiera Sobieska wobec kandydatury syna Jakuba podczas bezkrólewia w świetle depesz ambasadora Polignaca (1696–1697) 351–354
Zofia Libiszowska Ród Sobieskich w Europie po śmierci Jana III 355–368
Józef Andrzej Gierowski Kandydatura Sobieskich do tronu polskiego w czasie wielkiej wojny północnej 369–382
Marian Drozdowski Sobiescy a Stanisław Leszczyński 383–389
Jacek Staszewski Królewicz Aleksander Sobieski kandydatem do korony węgierskiej 391–399
Gaetano Platania Angielskie małżeństwo Marii Klementyny Sobieskiej 401–410
Andrzej Sowa Wpływ doświadczeń okresu panowania Jana Sobieskiego na postawy ministrów Augusta II 411–420
Bogdan Rok Postać Jana Sobieskiego w kalendarzach czasów saskich 421–425
Kazimierz Maliszewski Jakub Kazimierz Rubinkowski, autor „Janiny”, poczmistrz królewski i rajca toruński – propagator legendy i kultu Jana III Sobieskiego w czasach saskich 427–432
Adam Galos Obchody rocznicy wiedeńskiej w XIX wieku 433–439
Spis skrótów 440–441
1992 Total Views 1 Views Today