35, 1980, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_35_1980_1_src Oryginał
43 MB 259
pdf Sobotka_35_1980_1_ocr Plik OCR
12 MB 442
pdf Sobotka_35_1980_1 Spis treści
118 kB 244
 Autor
Tytuł / Dział
Str.
J. Drabina, Stosunek Wrocławia do krucjat antytureckich w latach 1453-1529 1–17
J. Piłatowicz, Województwo śląskie w elektroenergetyce Polski międzywojennej 19–37
G. Pańko, Liczba i rozmieszczenie ludności polskiej w Czechosłowacji w okresie międzywojennym 39–50
M. Wawrzyńska, Wysiedlenie ludności niemieckiej z Wrocławia w latach 1945-1947 51–63
T. Marczak, Propaganda prasowa stronnictw politycznych w Polsce wokół trzeciego pytania referendum z 30 VI 1946 r. 65–81
M. Wojecki, Ludność grecko-macadońska na Dolnym Śląsku 83–96
A. Galos, Historia Polski Ludowej na łamach „Sobótki” 97–103
Recenzje
 105–128
J. Rosen-Przeworska, Spadek po Celtach – M. Cetwiński 105
Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów – A. Galos 108
K. F. Hempel, Die Breslauer Revolution – A. Galos 112
G. A. Craig, Germany 1866-1845 – A. Galos 113
Beziehungsgeschichtliche Probleme der Deutschen und der ost- sowie südosteuropäischen Arbeiterbewegung 1889-1920/21 – A. Brożek 117
A. Garlicki, Przewrót majowy – T. Wolsza 122
H. Rechowicz, PPR na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – Cz. Lewandowski 126
Omówienia
129–138
B. Balcer, Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym w dorzeczu górnej Odry – D. Gach 129
Historická geografie, nr 17, Přispěvky k dějinám osidleni předhusitských Čech – J. Kościk 130
J. Vaniš, Hospodařeni královského města Loun v druhé polovině 15. století – T. Bogacz 130
E. Hartstock, P. Kuntze, Die bürgerlich-demokratische Revolution von 1848/49 in der Lausitz – M. Pater 132
Między Cieszynem a Krakowem. Młodzieńcza korespondecja Ludwika Brożka do brata 1924-1930 – M. Heller 133
Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie ludności wiejskiej na Śląsku – H. Wesołowska 134
Archiwa w służbie gospodarki narodowej – K. Grygajtis 135
Szkice nyskie. Studia i materiały – W. Pajączkowski 137
Kronika naukowa
 139–140
L. Wiatrowski, Spotkanie z prof. Stefanem Inglotem w redakcji Ludowej Spółdzielni Wydawniczej 139
L. Smołka, „Dolny Śląsk w kręgu kultury polskiej”. Sesja popularnonaukowa z okazji 700 lat Świebodzic, 2 IX 1979 139
Nekrologi
Roman Heck 8 XI 1924 – 19 X 1979 – R. Gładkiewicz 141–143
1539 Total Views 1 Views Today