33, 1978, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_33_1978_4_src Oryginał
28 MB 269
pdf Sobotka_33_1978_4_ocr Plik OCR
16 MB 182
pdf Sobotka_33_1978_4 Spis treści
71 kB 194

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Franciszek Hawranek, Badania historyczne Instytutu Śląskiego w Opolu 477–483
Jan Kwak, Zarys dziejów politycznych księstwa opolsko-raciborskiego 485–498
Jan Meissner, Kwestia cieszyńska w projektach polsko-czechosłowackiej współpracy powojennej z ostatnich lat I wojny światowej 499–514
Aleksander Kwiatek, Ze studiów nad przywództwem powstań śląskich 515–543
Czesław Nowiński, Pszczelarstwo na Dolnym Śląsku w okresie odbudowy gospodarczej 545–558
Miscellanea źródłowe
Władysław Dziewulski, Uwagi nad przeciwnikami polskiego ruchu narodowego w latach 1893-1912 na przykładzie powiatu opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Siołkowic Starych i Nowych 559–564
Michał Lis, Geneza tzw. secesji w Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech w świetle źródeł archiwalnych 565–578
Czesława Mykita-Glensk, Publicystyka Gustawa Morcinka na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego” 579–586
Alfons Mrowiec, Ślązacy w I Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej (1944) 587–591
Recenzje
593–609
Kronika naukowa
Róża Okos, „Petr Bezruč a česká poezie prvního desitiletí”, Opawa, 21-22 IX 1977 r. Sprawozdanie z konferencji naukowej 611–612

 

1299 Total Views 1 Views Today