32, 1977, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_32_1977_4_src Oryginał
41 MB 315
pdf Sobotka_32_1977_4_ocr Plik OCR
12 MB 354
pdf Sobotka_32_1977_4 Spis treści
151 kB 182

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Zofia Waniek-Kucharska, Powiązania genealogiczne śląsko-askańskie w XIII i XIV w. 433–449
Kazimierz Orzechowski, Ewolucja struktury śląskich zgromadzeń stanowych w XVII i XVIII w. 451–466
Wiesław Caban, Józef Grzywna, Stosunek społeczeństwa Kielecczyzny do powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku 467–477
Henryka Wesołowska, Działalność wrocławskiego ośrodka etnograficznego w okresie XXX-lecia 479–493
Miscellanea źródłowe
Stanisław Rybandt, Datowane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o opatach i mnichach cysterskich w Rudach 495–500
Recenzje
501–543
Omówienia
545–549
Kronika naukowa 550–558
Listy do redakcji
559
1373 Total Views 1 Views Today