30, 1975, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_30_1975_2_src Oryginał
62 MB 299
pdf Sobotka_30_1975_2_ocr Plik OCR
24 MB 164
pdf Sobotka_30_1975_2 Spis treści
93 kB 207
 Autor  Tytuł / Dział Str.
 Krystyn Matwijowski, Bibliografia prac Władysława Czaplińskiego za lata 1965–1974 119–126
Kazimierz Orzechowski, Podejmowanie uchwał przez ogólnośląskie zgromadzenia stanowe pod rządami Habsburgów 127–140
Janusz Tazbir, Tomasz Morus w Polsce 141–152
Kamila Schuster, Jan Tomasz Drochojowski, referendarz koronny, starosta przemyski, i jego stosunek do prób demokratyzacji ustroju miejskiego w Przemyślu 153–160
Franciszek Mincer, Działalność polityczna Samuela Łaskiego na terenie Prus Książęcych 161–188
Jarema Maciszewski, Zbigniew Ossoliński (próba charakterystyki) 189–202
Jan Seredyka, Niepospolite dzieje Maximowiczów-Łomskich w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku 203–220
Sybill Bidwell-Hołdys, Kupcy w siedemnastowiecznym Tarnowie 221–230
Ryszard Majewski, Z problematyki walk z Tatarami w pierwszej połowie XVII wieku 231–241
Jerzy Pietrzak, Nuncjusz Cosmas de Torres w Polsce (1621–1622) 243–253
Wacław Urban, Zmierzch ariańskiego Rakowa 255–266
Józef Długosz, Ślązacy uczniami szkoły pijarskiej w Podolińcu na Spiszu 267–273
Adam Kersten, Walka o pieczęć 275–288
Józef Leszczyński, Dwa ostatnie sejmy przed „potopem” szwedzkim w oczach dyplomaty cesarskiego 289–302
Stefania Ochmann, Anonimowy projekt reformy skarbowej z 1657 roku 303–311
Krystyn Matwijowski, Projekt reformy państwa z czasów Jana III Sobieskiego 313–320
Zbigniew Wójcik, „Rozmowa ziemianina z statystą”. Z dziejów propagandy politycznej w czasach Jana III Sobieskiego 321–331
Józef Andrzej Gierowski, Z dziejów stosunku Anglii do Gdańska w początkach XVIII wieku 333–342
 Bogdan Rok, Panegiryczne dedykacje z kalendarzy S. Duńczewskiego (Szlachecki ideał Sarmaty czasów saskich) 343–351
Wykaz ważniejszych skrótów 352–353
1335 Total Views 1 Views Today