29, 1974, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_29_1974_2_src Oryginał
45 MB 261
pdf Sobotka_29_1974_2_ocr Plik OCR
14 MB 260
pdf Sobotka_29_1974_2 Spis treści
108 kB 180

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Elżbieta Kościk, Motywy orła piastowskiego w heraldyce miast śląskich (XIII–XVI w. 157–176
Henryk Barycz, Polacy w dawnym gimnazjum w Brzegu (w. XVI–XVIII) 177–191
Adam Galos, Franciszek Morawski – pruski ugodowiec czy agent francuski 193–218
Bronisław Gralak, Miejsce osadnictwa wojskowego w planach zasiedlania i zagospodarowania ziem zachodnich w latach 1945–1947 219–229
Miscellanea źródłowe
Stanisław Orszulik, Kandydatura elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela do korony polskiej po śmierci Jana III 231–248
Wanda Malewiczowa, Działalność pastora Kleina, proboszcza w Dusznikach, i jej reperkusje (1690–1694) 249–261
Recenzje
 263–282
Zapiski sprawozdawcze
283–290
Polemiki
Władysław Dziewulski, Jak nie należy pisać recenzji 291–293
Kronika naukowa
294–300
1289 Total Views 1 Views Today