27, 1972, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_27_1972_3_src Oryginał
52 MB 237
pdf Sobotka_27_1972_3_ocr Plik OCR
16 MB 164
pdf Sobotka_27_1972_3 Spis treści
162 kB 187

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Stanisław Michalkiewicz, Stan i perspektywy badań nad historią miast i rejonów Dolnego Śląska 379–395
Kazimierz Orzechowski, Diariusze śląskie 397–412
Aleksander Nyrek Stan praktyki i wiedzy leśnej na Śląsku do połowy XIX w. 413–432
Zygmunt Szkurłatowski, Z badań nad piśmiennością chłopów na Śląsku pod koniec XVIII wieku 433–443
Miscellanea źródłowe
Elżbieta Ligęza, Dokument księcia wrocławskiego Władysława z 27 VII 1269 r. 445–450
Lucjan Niedziela, Przyczynek do dziejów walki o polskość Wrocławia w pierwszym dziesięcioleciu XVII w. 451–467
Jerzy Burchardt, W sprawie gimnazjalistów nyskich ze śląskiego Wiązowa 469–471
Romuald Gelles, Ruch polski na Śląsku Środkowym i we Wrocławiu w 1919 r. w świetle memoriału niemieckiego agenta 473–480
Artykuły recenzyjne
Wojciech Wrzesiński, Władysław Czapliński, Gerard Labuda, Polska a Niemcy. Uwagi o książce Gerarda Labudy 481–497
Recenzje
499–525
Kronika naukowa
526–530

 

1197 Total Views 1 Views Today