26, 1971, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_26_1971_4_src Oryginał
56 MB 214
pdf Sobotka_26_1971_4_ocr Plik OCR
15 MB 369
pdf Sobotka_26_1971_4_0628 Spis treści
46 kB 180
Autor Tytuł / Dział Str.
Krystyn Matwijowski, 25 lat „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” – organu Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii 403–414
G. Labuda, List papieża Paschalisa II do niewiadomego biskupa polskiego z początku XII w. Przyczynek do dyskusji nad faktum biskupa krakowskiego Stanisława 415–434
H. Barycz,  Między Nysą a Krakowem. Szkoła w Nysie w promieniach Uniwersytetu Krakowskiego w okresie Odrodzenia 435–451
K. Orzechowski, Akta do dziejów śląskiego sejmu (wiek XV–XVIII) 453–469
L. Bazylow, Księstwo legnickie w drugiej połowie XVI wieku na tle stosunku do Polski i Rzeszy Niemieckiej 471–503
W. Czapliński, Sprawy skandynawskie a załatwienie lenna pruskiego w latach 1609–1612 505–521
J. Leszczyński, Zabiegi i przetargi wokół Śląska w czasie wojny trzydziestoletniej 523–542
J. Śliziński, O Janie Amosie Komenskim w Polsce 543–548
W. Długoborski, Powiązania ekonomiczne Górnego Śląska z Małopolską w XVIII i w początkach XIX wieku 549–578
H. Wereszycki, Gdy „Drang nach Osten” został zahamowany. Rozmowy prusko-rosyjskie z osiemdziesiątych lat XIX wieku 579–593
A. Galos, „Nowa orientacja” wobec Polaków w 1915 roku 595–609
H. Zieliński, Miejsce i rola Śląska w Europie Środkowej w XIX i XX w. Próba syntetycznego spojrzenia 611–627

 

1312 Total Views 1 Views Today