24, 1969, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_24_1969_2_src Oryginał
39 MB 415

sob076

Artykuły i studia materiałowe
Str.
W. Dziewulski, Bułgarka księżną opolską 159
S. Solicki, Między Czechami a Polską (z dziejów księcia głogowsko-żagańskiego Henryka V Żelaznego) 185
Z. Olszanowski, Skutki demograficzne wojny trzydziestoletniej w księstwie zgorzeleckim w świetle lustracji z 1647 r. 201
M. Demidow Eksport polskiego węgla do Szwecji w okresie międzywojennym 213
J. Archacki Ludność miasta Bogatyni w latach 1945-1950 237
M. Orzechowski Czechosłowacka synteza dziejów stosunków polsko-czechosłowackich w XIX-XX w. 257
Recenzje
Kościół w Polsce, t. I, Średniowiecze – L. Matusik 273
K. Wegner, Theodor Barth und die Freisinnige Vereinigung. Studien zur Geschichte des Linksliberalismus im Wilhelminischen Deutschland (1893-1910) – A. Galos 278
Die Reichstagsfraktion der Deutschen Sozialdemokratie, 1898 bis 1918, Das Kriegstagebuch des Reichstagsabgeordneten Eduard David, 1914-1918 – A. Galos 280
R. Morsey, Die Deutsche Zentrumpartei, 1917-1923 – A. Galos 283
M. Kasper, Der Lausitzer Bauernbund. Ein Beitrag zur Geschichte der demokratischen Bauernbewegung in der Oberlausitz 1924-1932 – K. Fiedor 286
R. J. Neumann, Polen Westarbeit. Die polnischen Kultur- und Bildungseinrichtungen in den deutschen Ostgebieten – J. Albin 288
E. Bahr, K. König, Niederschlesien unter polnischer Verwaltung – R. Gelles 290
P. A. Nikołajew, Politika Sowietskogo Sojuza w giermanskom woprosie, 1945-1964 – B. Pasierb 292
R. Fuchs, Organizacje ziomkowskie w NRF w latach 1945-1967, ze szczególnym uwzględnieniem Ziomkostwa Prus Zachodnich, Związku Gdańszczan i Ziomkostwa Wisły-Warty – M. Orzechowski 295
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu (1953-1968) – K. Bobowski 298
Zapiski sprawozdawcze
J. Strzelczyk, Drzewiane połabscy – L. T. 301
Z. Hilczerówna, Z badań nad zasiedleniem południowej Wielkopolski i Dolnego Śląska w starszych fazach wczesnego średniowiecza – L. T. 301
L. Leciejewicz, Uwagi o problematyce badań nad osadnictwem Europy środkowej we wczesnym średniowieczu – L. T. 302
F. Graus, Slovanská liturgie a pisemnictvi v přemyslovských Čechach 10. století – W. G. 302
R. Laskowski, J. Reczek, Głosy polskie rękopisu „Sermones de tempore et de sanctis” nr XV 32 biblioteki oo. dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku – T. U. 303
1471 Total Views 1 Views Today