24, 1969, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_24_1969_1_src Oryginał
39 MB 262

sob075

Artykuły i studia materiałowe
Str.
S. Rybandt, Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej w Rudach 1
M. Wachowski Rolnictwo polskie w kręgu postępowych wpływów międzynarodowych w latach 1750-1830 11
A. Sulik Pruskie prawodawstwo urbanistyczne i jego realizacja w miastach górnośląskich do 1918 r. 27
J. Śliziński Recepcja twórczości Alojzego Jiráska w Polsce 43
Z. Landau Bezrobocie w Polsce w latach 1930-1935 57
R. Gomerski Powstanie i rozwój prasy wrocławskiej w latach 1945-1948 93
Miscellanea źródłowe
J. Kucianka O jeszcze jednym spotkaniu wrocławskim 103
Recenzje
Das Deutsche Offizierkorps in Gesellschaft und Staat 1650-1945 – A. Galos 119
H. H. Kaplan, Russia and the Outbreak of the Seven Years’ War – J. A. Gierowski 121
H. H. Müller, Märkische Landwirtschaft vor den Agrarreformen von 1807. Entwicklungstendenzen des Ackerbaues in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – L. Wiatrowski 123
I. Homola, „Tygodnik Cieszyński” i „Gwiazdka Cieszyńska” pod redakcją Pawła Stelmacha 1848-1887 – A. Zając 126
B. Jaroszewicz-Kleindienst, W kręgu polonofilskiej działalności Edwarda Jelínka – S. Bylina 128
E. Kehr, Der Primat der Innenpolitik. Gesammelte Aufsätze zur preussisch-deutschen Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert – A. Galos 132
Z. Hemmerling, Posłowie polscy w Parlamencie Rzeszy Niemieckiej i Sejmie Pruskim (1907-1914) – J. Pabisz 134
Schlesische Priesterbilder – M. Orzechowski 137
P. de Saint Robert, Le jeu de la France – P. de Laval 139
A. Szefer, Mniejszość niemiecka w Polsce i w Czechosłowacji w latach 1933-1938 – M. Orzechowski 142
Wierni sprawie, opr. J. Kantyka i H. Rechowicz – M. Orzechowski 145
Weltgeschichte. Kleine Enzyklopaedie – K. Matwijowski 147
Kronika naukowa
R. Heck, VI Międzynarodowy Zjazd Slawistów w Pradze 7 -13 VIII 1968 r. 149
L. Itman, Muzeum Śląskie we Wrocławiu 1948-1968 152
K. Matwijowski, Nowe muzeum na Dolnym Śląsku 154
K. Matwijowski, Dni Ochrony Zabytków na Dolnym Śląsku 154
Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii Śląska (uwzględniono prace z archeologii) – zestawił K. Matwijowski 155
1323 Total Views 1 Views Today