23, 1968, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_23_1968_3_src Oryginał
26 MB 203
pdf Sobotka_23_1968_3_ocr Plik OCR
13 MB 300
pdf Sobotka_23_1968_3 Spis treści
104 kB 163

Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
K. Maleczyński, Ze studiów nad organizacją państwa polskiego w XI i XII w. 349–370
L. Matusik, Na marginesie handlu odpustami w okresie przedreformacyjnym na Śląsku 371–386
J. Štovíček, Baltazar i dr Jerzy Mehlowie ze Strzelic. Przyczynek do dziejów patrycjatu wrocławskiego w XVI w. 387–406
J. Domagała, Nieznane momenty w działalności pastora Jerzego Badury (Syców 1876-1879, Międzybórz 1883-1911) 407–431
B. Pasierb, Powstanie i początki działalności Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku (kwiecień-sierpień 1945) 432–448
Miscellanea źródłowe
Z. Mazur, Ordinatino beguinarum in mortalitate 449–451
K. Zielnica Ludność powiatu sycowskiego w świetle raportu z 1863 r. 452–455
Recenzje
 456–472
Polemika
 473–479
Kronika naukowa
 479–480
Nekrologi
Profesor dr Karol Maleczyński 481–484
Listy do redakcji
 Henryk Zieliński, Kazimierz Popiołek Redacja „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka”  485
1228 Total Views 1 Views Today