21, 1966, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_21_1966_4 Oryginał
43 MB 367

sob067

Artykuły i studia materiałowe
Str.
K. Maleczyński, W sprawie zjazdu gnieźnieńskiego z 1000 roku 507
A. Świerk, Fragmenty piętnastowiecznego katalogu biblioteki wrocławskich dominikanów 541
J. Ender, Jan Gottlieb Schummel 557
M. Orzechowski Kościół katolicki na Śląsku Opolskim wobec germanizacji w okresie hitlerowskim 585
S. Dąbrowski ”Jutro Polski” – londyński tygodnik Stronnictwa Ludowego wobec zagadnienia granicy polsko-niemieckiej 605
J. Michalska Obejmowanie władzy na Dolnym Śląsku przez polską administrację w 1945 roku 620
T. Szarota Pionierski okres osadnictwa w miastach dolnośląskich 648
B. Pasierb Początki Polskiej Partii Socjalistycznej na Dolnym Śląsku 682
Recenzje
W. Kuhn, Die deutschrechtlichen Städte in Schlesien und Polen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts – K. Maleczyński 702
„Szkice Legnickie”, t. I-III – J. Gilewska 705
W. G. Brjunin, „Wnutripoliticzeskaja borba w Giermanii letom i oseniu 1917 goda – A. Galos 707
J. Wyglenda („Traugutt”), Plebiscyt i powstania śląskie – J. Przewłocki 710
S. Mikulicz, Od Genui do Rapallo – J. Kawa 713
M. Zgórniak, Wojskowe aspekty kryzysu czechosłowackiego 1938 roku – H. Zieliński 716
Kronika naukowa
J. Swołkowicz, Ogólnopolska Sesja Naukowa Historyków w Toruniu 720
A. R., Dziesiąta Konferencja Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej 722
F. Mětšk, Świeżo zarejestrowane polonica w Archiwum Kultury Serbołużyckiej 723
E. Wyglenda Sprawozdanie z działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach za lata 1959 – 1964 724
1383 Total Views 1 Views Today