21, 1966, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_21_1966_3 Oryginał
20 MB 323

sob066

Artykuły i studia materiałowe
I. Czachorowska, Książka w rękach klarysek śląskich 407
M. Slach, Kandydatura Wiléma z Rožmberka na tron polski w latach 1573-1575 420
P. Nawrotny, Z wyników badań socjologiczno-etnograficznych Instytutu Badań Łużyckiej Kultury Ludowej w Budziszynie 437
J. Januszewski, Uwagi o współczesnych przemianach w rolnictwie opolskim 455
Recenzje i artykuły recenzyjne
Z. Wielgosz, Wielka własność cysterska w osadnictwie pogranicza Śląska i Wielkopolski – W. Korta 462
I. Hlavaček, Středověke soupisy knih a knihoven v českých zemich – L. Matusik 468
O. Thulin, Martin Luther – F. Mincer 470
J. Leszczyński, Stany Górnych Łużyc w latach 1635-1697 – K. Orzechowski 472
Z. Kwaśny, Rozwój przemysłu w majątkach Schaffgotschów w latach 1750-1850 – S. Michalkiewicz 478
G. Scherl, Der Adel in der liberalen Geschichtsschreibung Deutschlands. Fünf ausgewählte Kapitel zur Deutschen Historiographie im 19. Jahrhundert – A. Galos 481
W. Pack, Das parlamentarische Ringen um das Sozialistengesetz Bismarcks, 1878-1890 – A. Galos 482
Hanne-Lore Land, Die konservativen un die Preußische Polenpolitik (1886-1912) – A. Galos 483
T. Nipperdey, Die Organisation der Deutschen Parteien vor 1918 – A. Galos 485
D. Kersten, Die Kriegsziele der Hamburger Kaufmannschaft im ersten Weltkrieg, ein Beitrag zur Frage der Kriegszielpolitik im Kaiserlichen Deutschland 1914-1918 – A. Galos 487
R. Luža, The Transfer of the Sudeten Germans. A Study of Czech-German Relations 1933-1962 – J. Kozeński 488
W. Mrozek, Rodzina górnicza. Przkształcenia społeczne w Górnośląskim środowisku górniczym – Cz. Buczek 492
Z. Staszczak, Śląska forma obrzędu Marzanny i Gaika na tle porównawczym – K. Matwijowski 494
Zapiski sprawozdawcze
P. Radoměrský, V. Ryneš, Politycký význam Svatováclavského motivu na českých mincich doby gotycke a renesančni – W. G. 496
S. Migdał, Niektóre właściwości antypolskiej polityki pruskiej na Górnym Śląsku w początkach okresu imperializmu – J. S. 496
1376 Total Views 1 Views Today