20, 1965, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_20_1965_2_src Oryginał
21 MB 187
pdf Sobotka_20_1965_2_ocr Plik OCR
6 MB 456
pdf Sobotka_20_1965_2 Spis treści
63 kB 208

Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
J. Kazimierczyk Z badań nad kształtowaniem się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego na lewym brzegu Odry we Wrocławiu 137–170
A. Świerk Piętnastowieczny księgozbiór Jana Rodzyny, polskiego kaznodziei we Wrocławiu 171–178
R. Ergetowski Nieznany rękopis Augusta Mosbacha pt. „Zarys dziejów polskich po roku 1831” 179–186
A. Szefer O próbie zespolenia mniejszości niemieckiej w województwie śląskim w latach 1933-1939 187–204
B. Pasierb Niemieckie ugrupowania antyfaszystowskie we Wrocławiu (maj-grudzień 1945 r.) 205–216
Miscellanea źródłowe
K. Maleczyński Kilka niedrukowanych dokumentów śląskich z pierwszej połowy XIII wieku 217–223
M. K. Malczewska Nieznana relacja z pobytu Fryderyka I na Śląsku 224–228
Recenzje
229–258
Zapiski sprawozdawcze
259–266
Kronika naukowa
 267–275
1197 Total Views 1 Views Today