9, 1954, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_9_1954_2_src Oryginał
63 MB 260
pdf Sobotka_9_1954_2_ocr Plik OCR
17 MB 252
pdf Sobotka_9_1954_2 Spis treści
67 kB 244

Autor
Tytuł / Dział
Str.
Konspekt „Historii Śląska” 239–449
Artykuły
K. Orzechowski, Rozdrabnianie gruntów chłopskich w XIX wieku w dwu wsiach górno-śląskich. Wycinek badań (Część pierwsza) 450–504
H. Wereszycki, Echa powstania styczniowego w dziennikach wrocławskich 505–590
Materiały
F. Popiołek, Szkice z dziejów chłopów w Beskidzie Śląskim 591–601
J. Ender, Śląski zapis dla Sienkiewicza 602–604
W. Czapliński, Kilka szczegółów odnoszących się do handlu polskiego w XVII wieku 605–611
O. S. Popiołek, Materiały do powstania kościuszkowskiego w aktach magistratu miasta Opola 612–617
Recenzje
Roman Heck A. Mika – Ceske rybnikarstvi a problem pocatku povodni akumulace kapitalu w ceskych zemich 618-621
Stanisław Michalkiewicz W. Długoborski – Początki kształtowania się klasy robotniczej na Górnym Śląsku 621-624
Problematyka związana z dziejami śląska w czasopismach
Józef Leszczyński Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 625-627
L. Matusik Prace i Materiały Etnograficzne 627
L. Matusik Polska Sztuka Ludowa 627-629
Mieczysław Pater Woprosy Istorii 629-631
Adam Galos Slezský sborník 631-633
[s.a.]
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
634-636
Kronika naukowa
[s.a.] Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w pierwszym półroczu 1954 637-638
[s.a.] Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Kazimierza Tymienieckiego 638-639
O. S. Popiołek Zespoły dostępne dla badań naukowych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Opolu 639-641
1353 Total Views 1 Views Today