3, 1948, 2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_3_1948_2_src Oryginał
40 MB 356
pdf Sobotka_3_1948_2_ocr Plik OCR
13 MB 1632
pdf Sobotka_3_1948_2 Spis treści
90 kB 280

 

Autor
 Tytuł / Dział
Str.
Marian Haisig: Herb miasta Świdnicy 265–291
Mieczysław Walter: Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 292–313
Jerzy Woronczak: Ze studiów nad rękopisem nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu 314–354
Aleksander Rombowski: Polacy podwrocławscy (XVI-XIX w.) 355–408
Józef Andrzej Gierowski: Polskość Śląska w początkach XIX wieku w świetle nieznanej ankiety kościelnej z 1814 r. 409–445
Władysław Czapliński: W trzechsetlecie śmierci Władysława IV 446–448
Władysław Konopczyński: Opis Wrocławia i Cieplic z XVII wieku 449–452
Adam Galos: Śląskie pielgrzymki do Częstochowy w XVII wieku 453–458
Stefan Przewalski: Echo rządów francuskich we Wrocławiu w 1808 roku 459–461
Aleksander Rombowski: Józefa Lompy dykcjonarzyk geograficzny 462–469
Recenzje i sprawozdania
 Józef Gierowski Oblicze Ziem Odzyskanych – Dolny Śląsk – t. II 470-477
 Bronisław Kocowski Śląsk, ziemia i ludzie 478-479
 Zofia Gostomska-Zarzycka Dolny Śląsk 480-482
 Bronisław Kocowski Stan i potrzeby nauki polskiej na Dolnym Śląsku 482-484
 Mieczysław Walter Stanisław Rospond – Zabytki języka polskiego na Śląsku 484-491
 Józef Wąsowicz Stanisław Rospond – Skorowidz ustalonych nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej  491-492
Marian Morelowski Tadeusz Dobrowolski – Sztuka na Śląsku  493-521
 Krystyna Pieradzka Karol Maleczyński – Dzieje Wrocławia, cz. I do roku 1526 521-530
 Karol Maleczyński Marian Haisig – Herb miasta Wrocławia – jego symbolika i geneza  530-534
Stanisław Tync Wanda Bobkowska – Pruska polityka szkolna na ziemiach polskich w latach 1793-1806 534-543
Bronisław Kocowski Kazimierz Popiołek – Śląsk w oczach Gestapo 543-545
Ludwik Bazylow S. B. Kan – Dwa powstania tkaczy śląskich 545-551
 Adam Galos Slezský sborník, Rocznik 46, zeszyt 3, 1948 551-553
 Adam Galos Lotte Kamiński – Die Auseinandersetzung um die polnische Frage zur Zeit der Reichskanzlerschaft des Fuersten zu Hohenlohe-Schillingfurst 553-555
 Władysław Czapliński Marian Pelczar – Polski Gdańsk 555-557
 Ewa Maleczyńska F. M. Bartóś – Z publicistiky velikeho schismatu a koncilu basileiskeho 557-558
 Karol Maleczyński Josef Macourek – Slezsko a jego vyznam w ceskem state  558-562
Kronika
 Franciszek Pajączkowski Ossolineum we Wrocławiu (Rok 1948) 563-575
 a Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 575-576
 Michał Wąsowicz Archiwum Państwowe we Wrocławiu  576-579
 Michał Wąsowicz Archiwum Akt Dawnych m. Wrocławia  579-581
 ks. Wincenty Urban Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu w 1948 r.  581-582
 Michał Antonów Archiwa na Górnym Śląsku 582-587
 J. P. Muzeum Historyczne miasta Wrocławia  587-589
 Stefan Przewalski Muzeum Wojska Polskiego 589-590
 Władysław Czapliński Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego 590-593
 Roman Lutman Prace historyczne Instytutu Śląskiego 593-600
 a. g. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Historyczno-Filozoficznych 600
Karol Maleczyński Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego nad wykopaliskami na górze Sobótce 601-602
Ludwik Bazylow VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu 19-22 września 1948 r.  602-605
a. g. Kronika Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za okres od 1 lipca 1948 do 31 grudnia 1948 605
1910 Total Views 1 Views Today