2, 1947

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_2_1947_src Oryginał
28 MB 348
pdf Sobotka_2_1947_ocr Plik OCR
10 MB 427
pdf Sobotka_2_1947 Spis treści
46 kB 258
Autor
 Tytuł / Dział
Str.
Karol Maleczyński: Polska a Czechy w średniowieczu 1–46
Józef Widajewicz: Polski obszar trybunarny w X wieku 47–92
Krystyna Pieradzka: Bolko II Świdnicki na Łużycach 93–109
Ludwik Bazylow: Śląsk a Czechy w II poł. XV w. 110–140
Władysław Czapliński: Śląska a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej (1618-1620) 141–181
Józef Macůrek: O polsko-czeską wzajemność w dobie czeskiego powstania w l. 1618-1620 182–199
Bronisław Kocowski: Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku 200–240
Stanisław Kolbuszewski: Polsko-czeskie zagadnienia w epoce romantyzmu 277
Bogdan Zakrzewski: Józef Przyborowski na studiach we Wrocławiu 297
Tadeusz Mikulski: Z papierów Władysława Nehringa 323
Mieczysław Walter: Księgozbiór wrocławskiego polonisty Daniela Vogla 378
Gerard Labuda: Dokumenty polskości Śląska z pocz. XIX w. 413
Recenzje i sprawozdania
Mieczysław Walter Józef Widajewicz – Słowianie Zachodni a Niemcy w wiekach średnich 421-423
Ewa Maleczyńska Kamil Krofta – Duchovni odkaz husitstvi 423-428
Władysław Czapliński Henryk Wereszycki Janusz Pajewski – Niemcy w czasach nowożytnych (1517-1939) 428-435
Adam Galos Jiri Radimský – Vývoj obyvatelstva ve Slezsku (1754-1930) 435-436
Władysław Czapliński Władysław Konopczyński – Fryderyk Wielki a Polska 436-442
Władysław Czapliński Dzieje najnowsze, Kwartalnik Instytutu Pamięci Narodowej 1947. T. I. Zeszyt 1-2 442-445
Adam Galos Mieczysław Tobiasz – Wojciech Korfanty. Odrodzenie narodowe i polityczne Śląska 446-451
Polemika
Mieczysław Tobiasz Polemika 452-456
Kronika
A. G. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii 457-458
Franciszek Pajączkowski Ossolineum we Wrocławiu (maj-grudzień 1947 r.) 458-465
Wincenty Urban Archiwum, Muzeum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu 1945-47 465-468
a. k. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk Historyczno-Filozoficznych 468-469

 

2109 Total Views 2 Views Today