1, 1946, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_1_1946_1_src Oryginał
29 MB 452
pdf Sobotka_1_1946_1_ocr Plik OCR
7 MB 709
pdf Sobotka_1_1946_1 Spis treści
93 kB 360
 Autor  Tytuł / Dział Str.
Antoni Knot,
Karol Maleczyński,
Słowo wstępne 12
Karol Maleczyński, Herb miasta Wrocławia 3–23
Ewa Maleczyńska, Udział Śląska w zmaganiach polsko-niemieckich pierwszej połowy XV w. 24–43
Władysław Czapliński, Pierwszy pobyt Jerzego Lubomirskiego na Śląsku (1664-1665) 44–72
Karol Maleczyński, Polskość na cmentarzach wrocławskich 73–79
Jadwiga Pełczyna, Problem łużycki na Śląsku w poł. XIX w. 80–84
Antoni Knot, Wrocławskie echa kultu Kościuszki 85–99
Recenzje i sprawozdania
Józef Wąsowicz Śląskie wydawnictwa kartograficzne 100-106
Mieczysław Walter Karol Maleczyński – Wojna polsko-niemiecka 1109 r. 106-108
Alfred Kucner Józef Mitkowski – Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski 108-110
Władysław Czapliński Władysław Dzięgiel – Utrata księstw Opolskiego i Raciborskiego przez Ludwikę Marię w r. 1666 110-113
Franciszek Kącki Mieczysław Tobiasz – Pionierzy Odrodzenia Narodowego i Politycznego na Śląsku (1763-1914) 113-116
Zofia Gostomska Ewa Maleczyńska – Z dziejów naszego Śląska 116-118
Tadeusz Mikulski Wilhelm Szewczyk – Śląski trud literacki. Pisarze śląscy XIX i XX wieku 118-122
Jarosław Wit Opatrny Ewa Maleczyńska – Polskie tradycje naukowe i uniwersyteckie Wrocławia 122-127
Bronisław Kocowski Henryk Barycz – Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko-śląskich związków duchowych w przeszłości 127-130
Bronisław Kocowski Henryk Barycz – Rola Polaków w Uniwersytecie Wrocławskim 130-131
Bronisław Kocowski Stefan Różycki – Śląsk, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i jego Wydział lekarski 131-132
Zofia Gostomska Władysław Czapliński – Ignacy Chrzanowski na studiach we Wrocławiu. Archiwum Przeszłości Instytutu Historii Literatury  Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zeszyt I 132-133
Zofia Gostomska Andrzej Jochelson – Przewodnik po Wrocławiu wraz z skorowidzem ulic i planem 133
Marta Burbianka Michał Ambros – Bibliografia śląska, jej stan obecny i zadania na przyszłość 133-134
Bronisław Kocowski
Kronika kulturalno-naukowa m. Wrocławia (maj 1945 – grudzień 1946)
135-143
Sprawy towarzystwa
144–149
2067 Total Views 2 Views Today