1, 1946, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_1_1946_2_src Source file
24 MB 188
pdf Sobotka_1_1946_2_ocr OCR file
10 MB 303
pdf Sobotka_1_1946_2 Table of contents
100 kB 214
 Author  Title / Column Page
Henryk Barycz, Polish scholars at the University of Wrocław before the Polish Rising of January (1858–1863) 151225
Franciszek Jankowski, Polish society of Wrocław at the interval of both wars (1918–1939) 226236
Władysław Czapliński, Polishmen at the Jesuit college of Wrocław in the middle of the XVII th e. 237241
Jadwiga Pełczyna, Polish character of Silesian provinces at the first half of the XIX th c. 242254
Wiktor Hahn, Wladislaus Nehring at last years of his life. 255274
Alfred Kucner, Documents of the political department at the district Opole of old 275286
Reviews and raports
Józef Wąsowicz Śląskie wydawnictwa kartograficzne 287-290
Władysław Czapliński Józef Feldman – Problem polsko-niemiecki w dziejach 290-293
Karol Maleczyński Kazimierz Piwarski – Historia Śląska w zarysie 293-301
Tadeusz Mikulski Wincenty Ogrodziński – Dzieje piśmiennictwa śląskiego. T. 1 301-304
Mieczysław Walter Józef Widajewicz – Świętopełk morawski a Bolesław Chrobry 304-306
Mieczysław Walter Tadeusz Dobrowolski – Najstarsze drewniane kościoły śląskie jako znaki zamierzchłej przeszłości 306-307
Alfred Kucner Marian Tyrowicz – Polski Kongres Polityczny we Wrocławiu 1848 r.  307-309
Bronisław Kocowski Kazimierz Popiołek – Trzecie powstanie śląskie 309-311
Current events
Franciszek Pajączkowski Ossolineum we Wrocławiu 312-329
a.k. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk Historyczno-Filozoficznych 329-330
Mieczysław Walter Archiwum Państwowe we Wrocławiu 331-334
831 Total Views 1 Views Today