19, 1964, 3-4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_19_1964_3-4_src Oryginał
44 MB 270
pdf Sobotka_19_1964_3-4_ocr Plik OCR
13 MB 1201
pdf Sobotka_19_1964_3-4 Spis treści
103 kB 317

Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
M. Orzechowski, Koncepcje repolonizacji ziem zachodnich i północnych z okresu drugiej wojny światowej 225–239
J. Wojtal, „Odra-Nisa” (1944-1945) – pismo śląskiej organizacji SL-ROCh – wobec problemu odzyskania ziem zachodnich 240–252
B. Pasierb, Początki przesiedlania Niemców z Dolnego Śląska (czerwiec-grudzień 1945) 253–273
M. Jakubczyc, Akcja osadnicza we Wrocławiu w 1945 i na początku 1946 roku 274–285
M. Zduniak, Udział Polaków w życiu muzycznym Wrocławia w czasach nowożytnych 286–301
J. Domagała, ”Nowiny Szląskie” – wrocławski tygodnik polski dla ludności ewangelickiej, styczeń 1884−czerwiec 1891 302–327
S. Bylina, Z problematyki kontaktów Macieja z Janowa ze Śląskiem w drugiej połowie XIV wieku 328–225
J. Petráň, M. Maur, Tranzyt towarów kupców wrocławskich przez Czechy do Norymbergi w latach 1540-1576 336–264
M. Szyrocki, Andrzej Gryphius. W trzechsetną rocznicę śmierci 365–381
K, Matwijowski Wrocławskie chóry protestanckie w XVII i XVIII wieku 382–394
Miscellanea źródłowe
M. Czapliński Nieznany śląski polonik z XVI wieku 395–398
Recenzje
397–432
Bibliografia
 434–443
Bibliografia historii Śląska za rok 1963 − zestawił J. Pabisz, 445–506
Kronika naukowa
507–520
1450 Total Views 1 Views Today