19, 1964, 1-2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_19_1964_1-2_src Oryginał
35 MB 278
pdf Sobotka_19_1964_1-2_ocr Plik OCR
10 MB 887
pdf Sobotka_19_1964_1-2 Spis treści
49 kB 256
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
L. Tyszkiewisz, Zachodni sąsiedzi plemion śląskich 3–17
W. Korta, Rozwój średniej i drobnej świeckiej własności feudalnej na Śląsku do połowy XIII wieku 18–38
W. Turoń, Zarys dziejów kancelarii Henryka Probusa (1270-1290) 39–54
K. Bobowski, Ze studiów nad dyplomatyką książęcą w Polsce w XIII w. 55–65
L. Matusik, Kontakty kanoników regularnych w Kłodzku z klasztorem św. Doroty w Wiedniu w XV wieku 66–77
K. Orzechowski, O śląskich źródłach do poznania chłopskiego prawa spadkowego w późnym feudalizmie 78–87
B. Turoń, Z dziejów kancelarii biskupów wrocławskich w Nysie w latach 1601-1700 88–96
J. Leszczyński, Nowe dane do stosunków demograficznych na Dolnym Śląsku na przełomie XVII i XVIII wieku 97–115
S. Michalkiewicz, Ruchy chłopskie na Dolnym Śląsku w latach 1808-1810 116–142
H. Zieliński, Polska myśl polityczna a sprawa ziem zachodnich (przed rokiem 1914) 143–160
Miscellanea źródłowe
A. Skowrońska Nie drukowane dokumenty biskupa Tomasza z pierwszej połowy XIII wieku 161–170
R. Heck Stosunki społeczne i narodowościowe Strzelina w drugiej połowie XIV wieku (W świetle nieznanego spisu podatkowego z roku 1371) 171–194
J. Gierowski Zabiegi o podniesienie poziomu sukiennictwa w krajach Korony Czeskiej w początkach XVIII wieku 195–210
Bibliografia prac prof. dra Karola Maleczyńskiego za lata 1923-1963 − zestawiła A. Skowrońska 211–224

 

1467 Total Views 1 Views Today