Piętnaście lat czechosłowacko-polskiej umowy o przyjaźni i współpracy (Referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Towarzystwa Historycznego we Wrocławiu 27 września 1962 r.)

Piętnaście lat czechosłowacko-polskiej umowy o przyjaźni i współpracy (Referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Towarzystwa Historycznego we Wrocławiu 27 września 1962 r.)

Sobotka_18_1963_1_76-84

192 Total Views 1 Views Today