18, 1963, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_18_1963_1_src Oryginał
15 MB 330
pdf Sobotka_18_1963_1_ocr Plik OCR
5 MB 514
pdf Sobotka_18_1963_1 Spis treści
50 kB 214
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
G. Labuda Uzupełnienia do genealogii Piastów, w szczególności śląskich 1
A. Świerk Z problematyki badań nad dziejami śląskich bibliotek klasztornych 14
M. Orzechowski Ruch polski na Dolnym Śląsku w latach 1922-1939 (W 40-lecie Związku Polaków w Niemczech) 26
Recenzje
F. Mainuš Vlnařství a balvnařství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. Století − H. Kossecka 48–49
J. Jaros Historia kopalni „Król” w Chorzowie (1791-1945) − Karol Jonca 50–52
J. Mai Die preussisch-deutsche Polenpolitik 1885-1887. Eine Studie zur Herausbildung des Imperialismus in Deutschland − Adam Galos 53–56
J. Krasuski Spór o orientacje imperializmu niemieckiedgo w dobie wilhelmińskiej. Poglądy polityczne Hansa Delbrücka − Adam Galos 56–60
G. Heidorn Monopole-presse-Krieg. Die Rolle der Presse bei der Vorbereitung des Ersten Weltkrieges. Studien zur Deutschen Aussenpolitik in der Periode von 1902 bis 1912 − Adam Galos 60–62
Studia z historii powstania wielkopolskiego 1918/1919” − Henryk Zieliński 62–64
T. Musioł Polskie szkolnictwo prywatne na Śląsku Opolskim 1930-1939 − Kazimierz Orzechowski 64–76
W. Steinitz Deutsche Volkslieder Demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten − Czesław Hernas 67–70
P. Kalenský Rada wzájemně hospodářské pomici ve světle mezinárodního práva − Bolesław Paździor 70–74
Kronika naukowa
Wacław Korta Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa miłośników Historii za 1962 r. 74–75
E. M. [Ewa Maleczyńska?] Posiedzenie Komisji polsko-czechosłowackiej IH PAN 75–76
Kveta Kořálkova Piętnaście lat czechosłowacko-polskiej umowy o przyjaźni i współpracy (Referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Towarzystwa Historycznego we Wrocławiu 27 września 1962 r.) 76–84
Karol Maleczyński i Bronisław Turoń Średniowieczne Siliesiaca i Polonica w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych w Wiedniu 84–93
1453 Total Views 1 Views Today