17, 1962, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_17_1962_1_src Oryginał
22 MB 268
pdf Sobotka_17_1962_1_ocr Plik OCR
7 MB 446
pdf Sobotka_17_1962_1 Spis treści
104 kB 276
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
F. Ryszka, Temat: Powstanie śląskie – po ośmiu latach (Uwagi na marginesie sesji naukowej w Katowicach w czterdziestolecie trzeciego powstania śląskiego) 1–7
W. Długoborski, Powstanie tkaczy 1793 r. (Próba nowego spojrzenia) 8–30
J. Valenta, Czechosłowacja i przynależność Górnego Śląska do Polski w latach 1918-1921 31–57
A. Madeja, Materiały do dziejów polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy w latach 1936-1939 58–83
Miscellanea źródłowe
S. Inglot, Memoriał „O fabrykacji sukna we Francji i Niderlandach i o środkach, które należałoby wprowadzić w pruskich manufakturach sukna” 84–89
W. Turoń, Dowody polskości Śląska w źródłach kartograficznych 90–95
Recenzje
M. Młynarska, Burgum milickie − Stanisław Frelek 96–97
J. Meznik, Hnuti remeslniku a chudiny v Brne roku 1378 − Roman Heck 98–102
M. Wolański, Związki handlowe Śląska z Rzeczpospolitą w XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia − Kazimierz Orzechowski 102–104
J.Leszczyński, Ruchy chłopskie na pogórzu sudeckim w drugiej połowie XVII wieku − Kazimierz Orzechowski 104–109
H. Rösel, Die Tschechischen Drucke der Hallsner Pietisten − Krystyn Matwijowski 109–110
E. Birke, Frankreich und Ostmitteleuropa im 19. Jahrhundert − Juliusz Demel 110–118
Województwo zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza − E. M. [Ewa Maleczyńska?] 118–120
Zapiski sprawozdawcze
E. Schmidt, Die Zisterzienserinnenabtei st. Marienstern und die Wallfahrtskirche zu Rosentha − J. L. 121
A. Kunze, Zittaus Weg in die Welt − J. L. 121
B. Miśkiewicz, Wystąpienia chłopskie przeciw anarchii rycerskiej w Wielkopolsce w latach 1382-1384 − Barbara Grydyk 122
Z. Boras, Szkice z dziejów opolszczyzny − Janina Maruszczak 122
F. Roubik, Rukopisne mapy od 16. do poloviny 18. stoleti ve statnim ustrednim archivu w Praze − Wanda Turoń 123
A. Nyrek, L. Wiatrowski, Gospodarka rybna w księstwie pszczyńskim od końca XVII do początku XIX w. − W. 123
Z. Kwaśny, Kopalnictwo i przeróbka rud cynowych w Gierczynie w latach 1736-1756 − W. 124
T. Bieda, Z życia cechu płócienników w Dzierżoniowie w latach 1742-1800 − W. 124
J. Janczak, Okręgi sadownicze na Śląsku pod koniecz XVIII wieku − W. 125
Z życia studentów wrocławskich i prószkowskich przed stu laty − J. S. 125
Stosunki mieszkaniowe w Królewskiej Hucie (Chorzów) w latach 1870-1914 – T. Gospodarek 126
Die zwei Traditionen der deutschen Politik und die Revolution von 1905-1907 im Königreich Polen – A. Stasiak 126–127
Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza – K. M. 128–129
Działacze komunistyczni przed sanacyjnym sądem okręgowym w Rybniku 127
Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza – A. Mrowiec 128–129
K. Orzechowski Emigracja niemiecka wobec polskich granic zachodnich w czasie drugiej wojny światowej 128
Kronika naukowa
Andrzej Dereń W sprawie porządkowania akt Rejencji Opolskiej. Uwagi na marginesie artykułu dra M. Czaplińskiego „Kancelaria i registratura rejencji opolskiej” 131–136
Paweł Nowotny Dziesięć lat Instytuta za Serbski Ludospyt w Budziszynie 137–142
j.a. Gdańska sesja polsko-niemieckiej komisji historycznej 143–144
Wacław Korta Sprawozdanie z działalności wrocławskiego towarzystwa miłośników historii za 1961 r. 144–146
Wiktor Redka W sprawie badań regionalnych 147
1462 Total Views 2 Views Today