16, 1961, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_16_1961_3_src Oryginał
24 MB 216
pdf Sobotka_16_1961_3_ocr Plik OCR
8 MB 524
pdf Sobotka_16_1961_3 Spis treści
46 kB 212
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
J. Rawp, Gubiński cech muzykantów wiejskich w latach 1689-1806 317–326
M. Orzechowski, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemów narodowościowych na G. Śląsku w latach 1922-1933 327–363
Z. Kwaśny, Materiały do dziejów zakładów przemysłowych w okręgu jeleniogórskim w latach 1942-1943 364–389
Miscellanea źródłowe
W. Długoborski, Cztery nieznane relacje o powstaniu wrocławskim 1793 roku 390–402
K. Fiedor, Polskie organizacje we Wrocławiu w świetle raportów z r. 1880 403–407
W. Malewiczowa, Pismo pastora Lessmanna z r. 1918 o polskości mieszkańców Międzyborza 408–410
Recenzje i zapiski sprawozdawcze
H. Krüger, Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbeiter in Preussen. Die mittleren Provinzen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts − H. Oprawko 411–113
Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772-1864. Wybór źródeł opracował − Juliusz Demel 414–416
M. Orzechowski, Szkice z dziejów Polonii wrocławskiej − Karol Fiedor 416–417
R. Z. Hrabar, Hitlerowski rabunek dzieci polskich (1939-1945) − Karol Fiedor 418
S. Nowakowski, Przeobrażenia społeczne wsi opolskiej − Marian Orzechowski 418–422
„Kwartalnik Opolski” 422–424
J. Goldberg, Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku − Z. K. 424
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za r. 1960 − zestawił J. Pabisz 425–472
Kronika naukowa
Frido Mětšk, Cele i działalność Sekcji Krajoznawczej Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie 473–477
Streszczenia w języku niemieckim
478–479
1319 Total Views 1 Views Today