16, 1961, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_16_1961_1_src Oryginał
20 MB 234
pdf Sobotka_16_1961_1_ocr Plik OCR
9 MB 523
pdf Sobotka_16_1961_1 Spis treści
86 kB 221
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
Prace historyków polskich nad dziejami Czechosłowacji i stosunków polsko-czeskich. Referat zbiorowy wygłoszony na posiedzeniu Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej w Pradze 1959 r.:
I. J. Dąbrowski, Wczesne średniowiecze 1
II. E. Maleczyńska, Okres od XIV do połowy XVI wieku 8
III. K. Lepszy, Wieki XVI-XVII 13
IV. J. Chlebowczyk, Powojenny dorobek historiografii polskiej w zakresie stosunków polsko-czeskich i słowackich w XIX-XX wieku (do r. 1945) 22
F. Mětšk, Uwagi w sprawie germanizacji na terenie księstwa krośnieńskiego 43
K. Kwaśniewski, Niektóre obrzędy ludowe dawnego Wrocławia 54
J. Rudnicka, Relacje Wojciecha Cybulskiego o Wrocławiu : (korespondencja do rodziny z lat 1860-1862) 65
A. Juzwenko, Na marginesie wpływu polityki wschodniej rządu polskiego na ukształtowanie się zachodniej granicy Polski (1918-1920) 74
W. Urban, Ostatnie kazanie polskie w Kościele Św. Marcina we Wrocławiu 101
Recenzje
G. Labuda, Testament Bolesława Krzywoustego; tenże, Zabiegi o utzymanie jedności państwa polskiego w latach 1138-1146 − Karol Maleczyński 104–112
„Zeitschrift für Ostforschung” − E. M. [Ewa Maleczyńska?] 113
„Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” − E. M. [Ewa Maleczyńska?] 113
Historia Czechosłowacji ostaniego stulecia w Československým Časopisie Historickím (R. VI-VIII, 1958-1960) − Adam Galos 114–118
S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku − Juliusz Demel 118–120
K.Jonca, Położenie robotników w przemyśle górniczo-hutniczym na Śląsku w latach 1889-1914 − Barbara Szerer 120–125
M. Kasper, J. Šołta, Aus Geheimakten nazistischer Wendenpolitik − Franciszek Szymiczek 125–127
Zapiski sprawozdawcze
V. Urban, Le rôle de l’Église dans l’histoire des liens entre la Silésie et la Pologne − J. L. 127
Počatký národního obroženi slovanského obyvatelstva ve Slezsku -Mieczysław Pater 129
W. Długoborski, Geneza industrializmu Górnego Śląska – Kazimierz Orzechowski 129
J. Vytiska, K ohlasu uherského ochranářského hnuti na Moravě a ve Slezsku v polovině čtyřicátých let 19. stoleti – Mieczysław Pater 131
H. Rola, Rada Robotnicza huty „Częstochowa” w Rakowie – K. O. 130
M. Rechowicz, Z dziejów podziemnych rad nardowych na terenie województwa katowickiego w latach 1944-1945 – Kazimierz Orzechowski 131–132
Rada Robotnicza kopalni „Kleofas” w Załężu – K. O. 131
Ochrona pracy kobiet i robotników młodocianych w przemyśle górniczo-hutniczym na Górnym Śląsku w latach 1878-191 – Barbara Szerer 131
Kronika naukowa
Zakład Historii Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – K. P. 133–138
Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za rok 1960 -Roman Heck 138–139
Streszczenia w języku niemieckim
Arbeiten Polnischer Geschichtsforscher über die Geschichte der Tschechoslowakei. b.a. 140
Betrachtungen zur Brandenburg-Preussischen Germanisierung im Herzogtum Krosno 140
Über den Einfluss der Ostpolitik der Polnischen Regierung auf die Gestaltung der Westgrenze Polens (1918-1920) – Adolf Józwenko 141–142
Einige Volksbrauche im alten Wrocław : (Ikonographische Materialien aus dem XVIII. und den Anfängen des XIX. Jahrhunderts) – Krzystof Kwaśniewski 141
1345 Total Views 1 Views Today