15, 1960, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_15_1960_3_src Oryginał
26 MB 284
pdf Sobotka_15_1960_3_ocr Plik OCR
10 MB 365
pdf Sobotka_15_1960_3 Spis treści
86 kB 250
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
K. Popiołek Stan i potrzeby badań nad dziejami okupacji na Śląsku 271–288
N.t Kołomejczyk Powstanie i rozwój organizacji Polskiej Partii Robotniczej na Dolnym Śląsku w 1945 roku 289–304
J. Popkiewicz Stan i perspektywy badań nad rozwojem gospodarczym Śląska w okresie Polski Ludowej 305–330
E. Maleczyńska W sprawie badań nad historią lokalną 331–354
J. Rǔžička Badania z zakresu dziejów lokalnych 355–376
J. Michalska Materiały do dziejów Piętnastolecia Dolnego Śląska w Archiwum Państwowym m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 377–392
Recenzje
W. Hessler, Mitteldeutsche Gaue des frühen und hohen Mittelalters − Lech Tyszkiewicz 393–396
H. Beumann i W. Schlesinger, Urkundenstudien zur deutschen Ostpolitik unter Otto III − Karol Maleczyński 396–399
B. Steinborn, Złotoryja, Chojnów, Świerzawa. Zabytki sztuki regionu − Roman Heck 399–401
W. Dziewulski, Walka chłopów podoławskich Zakonu Maltańskiego o wolność wyznania w końcu XVI wieku − Józef Leszczyński 401–402
F. Mětšk, Der Anteil der Stände des Markgraftums Oberlausitz an der Entstehung der Obersorbischen Schriftsprache (1668-1728) − Józef Leszczyńsk 402–404
Z badań nad kulturą grupy górniczej na Śląsku − B. G. 404–406
J. Popkiewicz, F. Ryszka, Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce międzywojennej (1922-1939) − Iwona Pietrzak-Pawłowska 406–412
Kardynał Bertram a polskość Śląska Opolskiedgo − K. Fiedor 412–414
P. Dubiel, Wrzesień 1939 na Śląsku − T. Jędruszczak 414–416
„Zaranie Śląskie” W piętnastą rocznicę wyzwolenia Górnego Śląska spod okupacji hitlerowskiej − T. Jędruszczak 416–418
K. Popiołek, Śląsk w oczach okupanta − C. Madajczyk 418–420
Archiwum przekładów zachodniej agencji prasowej − A. Galos 420–423
Zapiski sprawozdawcze
J. Sieradzki, Polska wieku XVI. Studia z czasów Kazimierza WIelkiego − M. Kapłon 423
Česká kronika Benedicta Johnsdorfa − M. 423
G. Tschabitz Zur Mitteldeutschen Wiedertauferbewegung nach dem grossen Bauernkrieg – E. M. 424
B. Geremek Relacja Jakuba Esprincharda z podróży przez Śląsk i Małopolskę – M. Krać
J. Gołębiowski Udział klasy robotniczej w zabezpieczeniu i uruchomieniu przemysłu w okresie wyzwalania ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej – M. O. 425–426
Jan Evangelista Purkyne 1787-1869. Katalog výstavy – Mieczysław Pater 425
N. Kołomejczyk Powstanie i rozwój roganizacji PPR na Ziemiach Odzyskanych w 1945 r. – M. O. 426
A. Nowara Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących w Raciborzu (27 września 1958 roku)
A. Stasiak Stosunki mieszkaniowe w województwie katowickim – T. Ł [ Tadeusz Ładogórski?] 427–428
M. Latuch Współczesne migracje w Polsce – T. Ł. 427
Sbornik přispěvků k dějinám litomyšlle a okolí. K 700 výroči povýšeni Litomyšle na městol v roce 1959″, Pardubice 1959 – M. Latuch 428
Adam Więcek Kilka uwag w sprawie recenzji M. Haisinga 428
Polemika
Adam Więcek Kilka uwag w sprawie recenzji M. Haisiga 429–430
Mrian Haising Odpowiedź na „Kilka uwag w sprawie recenzji M. Haisiga” 431–432
Kronika naukowa
E. M. [Ewa Maleczyńska?] Trzecia konferencja Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej 433
Kazimierz Popiołek Sesja naukowa w Berlinie poświęcona drugiej wojnie światowej 433–437
Stanisław Wawrzyniak Wrocławski ośrodek badawczy  438–442
Z działalności koła WTMH w Wałbrzychu 442–444
Poszukiwanie korespondencji Aleksandra Humboldta. 444
Streszczenia w języku niemieckim
445–448
1507 Total Views 1 Views Today