15, 1960, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_15_1960_2_src Source file
24 MB 228
pdf Sobotka_15_1960_2_ocr OCR file
8 MB 714
pdf Sobotka_15_1960_2 Table of contents
41 kB 192
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
A. Dereń, A. Stojanowska, Piętnaście lat pracy archiwalnej na Dolnym Śląsku i jej wyniki 119–126
A. Dereń, Zastosowanie zasady proweniencji w archiwach Śląskich w latach 1810-1945 127–138
J. Domański, Polskość Wrocławia w świetle nazw miejscowych 139–181
B. Turoń, Najstarszy kopiarz miasta Wrocławia 183–192
W. Pyrek, Kancelaria miejska Dzierżoniowa w drugiej połowie XVIII wieku 193–204
J. Michalska, Centralna Rada Ludowa we Wrocławiu 205–214
A. Dereń, A. Stojanowska, Polskie dokumenty klasztoru cystersów w Jemielnicy (1648-1720) 215–220
Miscellanea źródłowe
W. Malewiczowa, List Wojciecha Cybulskiego w języku polskim na Śląsku 221–228
K. Fiedor, Stanowisko władz Rejencji Opolskiej w sprawie języka polskiego na Śląsku w świetle nieznanego listu Władysława Nehringa 229–240
Recenzje
Sbornik Archivnich Praci r. 1959 – Bronisław Turoń 241
Archen Archivwern – Aniela Stojanowska 242
Archivny casopis – Wanda Turoniowa 243-246
Kronika naukowa
Wanda Turoniowa Katalog planów miast śląskich w uporządkowanych zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu 247-258
Wanda Pasławska Zarys dziejów archiwum i zawartość zasobu miasta w Legnicy 259-264
Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w roku 1959 264-265
Wincenty Urban Archiwum archidiecezjalne i biblioteka kapitulna we Wrocławiu w latach 1949-1959 265-267
Streszczenia w języku niemieckim
268
847 Total Views 1 Views Today