15, 1960, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_15_1960_1_src Oryginał
18 MB 217
pdf Sobotka_15_1960_1_ocr Plik OCR
5 MB 327
pdf Sobotka_15_1960_1 Spis treści
100 kB 222
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
D. Třeštik, Miejski formularz opawski z początku XIV wieku 1–14
B. Leszczyńska, Jan Milicz z Kromieryża i jego kontakty z ziemiami polskimi 15–22
A. Rombowski, Polskie podręczniki w dawnych księgozbiorach wrocławskich 23–36
M. Pater, Katolicki ruch polityczny na Śląsku w 1866 roku 37–62
Artykuły recenzyjne
W. Korta, W sprawie gospodarki wielkiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku w XIII wieku 63–72
Miscellanea źródłowe
T. Gospodarek, List gończy za Hercenem na Śląsku 73–74
Recenzje
K. Jasiński Ilustracje kalendarzowe w rękopisie wrocławskim z około 1300 r.– Marian Haisig 75-76
A. Mika Die Wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Hussitenbewegung in den ländlichen Gebieten Böhmen – Roman Heck 76-79
J. Leszczyński Macizny k stawiznam burskich zbezkow w Hornjej Łužicy w druhej połojcy XVII. Stolěća – Kazimierz Orzechowski 79-80
J. Deresiewicz Transakcje chłopami w Rzeczypospolitej Szlacheckiej (w. XVI-XVIII) – Kazimierz Orzechowski 80-82
M. Myška Ostravsko na Prahu průmyslové revoluce – Andrzej Brożek 82
J. Wąsicki Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy południowe 1793–1806 – Kazimierz Orzechowski 83-85
Z. Konečný Hornické odbory na ostravsku 1893–1914 – Józef Chlebowczyk 85-89
O. S. Popiołek Wykaz organizacji i instytucji polskich na Śląsku Opolskim w latach 1923-1939 – Marian Orzechowski 89-92
Zapiski sprawozdawcze
J. Lewański Biskup Apeczko, uczony wrocławianin i obrońca polskiej racji stanu w wieku XIV – Roman Heck 93
J. Janáček Zrušeni cechů roku 1547 – Julian Janczak 93
J. Křivka Litomyšlský velkostatek za pernštejnů – J. L. 94
F.Metsk Serbsko-polska recna hranica – J. L. 94-95
J. Šołta Die Ertragensentwicklung in der Landwirtschaft des Klosters Marienstern – J. L. 95
V. Urfus Zdomácněni směnečného prava v českych zemich a počatky novodobeho prava obchdniho –Kazimierz Orzechowski 95-96
M. Wolański Śląskie miary nasypne (zbożowe) w XVIII w. – J. L 96
J. Chlebowczyk Ruchy społeczne na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XVIII-XIX w. – Julian Janczak 96-97
C. Łuczak Górnictwo wielkopolskie w latach 1815–1918 – Zbigniew Kwaśny 97
S. Nawrocki Ożywienie działalności przemysłowej w Wielkopolsce w latach 1830–1850 – Zbigniew Kwaśny 97
M. Myška Původ a postaveni dělnictva vitkovických železaren před rokem 1848 – Zbigniew Kwaśny 98
V. Peša Narodni vybory v roce 1918 na Morave a ve Slezsku (přispěvek k. 40. výroči vzniku ČSR – M. O. 99
T. Jędruszczak Powstanie śląskie – Z. 99
M. Antonów, W. Kostuś Bezrobocie na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. Wybór materiałów archiwalnych – J. P. 100
Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–1955 – J.S. 100
Kronika naukowa
Juliusz Demel Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w 1959 r. 101-102
Kazimierz Orzechowski Prace historyczne katedr wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego 102-106
Stefani Słowikowa Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1956-1959 106-108
Alfons Mrowiec Z prac śląskiego instytutu naukowego w Katowicach 108-110
Franciszek Szymiczek Spotkanie historyków z weteranami powstań śląskich 111-112
Ewa Maleczyńska Posiedzenie Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej 112-113
A. Vavrouskova Przyczynek do ewidencji rękopiśmiennych poloników w Czechosłowacji 113
1477 Total Views 1 Views Today