14, 1959, 4

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_14_1959_4_src Oryginał
22 MB 314
pdf Sobotka_14_1959_4_ocr Plik OCR
7 MB 442
pdf Sobotka_14_1959_4 Spis treści
65 kB 245

 

Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
R. Heck, Z dziejów Polaków heretyków w Czechach w drugiej połowie XV wieku 443–456
L. Matusiak, Michał Weisse 457–486
Z. Kwaśny, Młyny zbożowe w majątkach Schaffgotschów na początku XVIII wieku 487–498
T. Bieda, Materiały do dziejów walki górników wałbrzyskich o płace w 1905 roku 499–418
M. Orzechowski, Kilka przyczynków do biografii politycznej Wojciecha Korfantego 519–566
Recenzje
E. Nohejnová-Prátová Nálezy mincí v Čechach, na Moravě a ve Slezsku − M. Haisig 567–568
„Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej” Architektura − M. Zlat 568–575
A. Więcek, Medale Piastów Śląskich − M. Haisig 576
 J. Kolár Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechach − C. Hernas 577–579
J. Śliziński, Z działalności braci czeskich w Polsce (XVI–XVII w.) − L. Matusik 580–581
Zapiski sprawozdawcze
B. Olszewskich, Lokalizacja zakładów I. G. Farben w Kędzierzynie na tle hitlerowskich koncepcji geopolitycznych w odniesieniu do Śląska Opolskiego − M. O. 583
G. Hultsch, Aus der Geschichte der schlesisch-polnisch sprechenden Gemeinden − E. M. 583
J. Czupiał, Gospodarka niemieckich monopolistów w przemyśle celulozowo-papierniczym opolszczyzny − M. O. 584
L. Gelberg, Anulowanie przez III Rzeszę polsko-niemieckiej deklaracji z 26 stycznia 1934 r. − K. W. 584
K. Lapter, Angielskie gwarancje dla Polski w r. 1939 − K. W. 585
Ostatnia próba germanizacji Śląska Opolskiego − M. Orzechowski 585
Ci, co przetrwali. Wspomnienia Polaków z Dolnego Śląska − J. S. 586
M. Tomala Koncepcje polityki wschodniej NRF – K. W. 586
R. Weiner Niektóre wnioski wynikające z powojennych osiągnięć rolnictwa raciborskiego 586
E. Mincer Zaranie Śląskie 586
Kronika naukowa
Zbigniew Trudzik Katedra Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta w latach 1945-1958 589-592
Mieczysław Walter Zbiory rękopiśmienne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 592-595
Ewa Maleczyńska Zjazd historyków czechosłowackich w Pradze 595-597
Jerzy Gierowski Konferencja poświęcona dziejom Niemieckiej Republiki Demokratycznej 597
Streszczenia w języku niemieckim
598–600
1419 Total Views 1 Views Today