14, 1959, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_14_1959_1_src Oryginał
20 MB 252
pdf Sobotka_14_1959_1_ocr Plik OCR
6 MB 503
pdf Sobotka_14_1959_1 Spis treści
68 kB 253
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
H. Zieliński, Walka o charakter państwa polskiego (1918-1919) 1–24
J. Macûrek, Turzonowie na Morawach i na Śląsku w końcu XV i w pierwszej połowie XVI wieku. Z historii stosunków czesko-polskich w okresie humanizmu 25–48
A. Rombowski, Konrad Negius, Melchior Malik. Życiorysy pisarzy śląskich 49–60
W. Dziewulski, Struktura społeczna niektórych miast śląskich w świetle spisów podatników z r. 1619 61–82
M. Orzechowski Na marginesie pracy A. Targa, „Opolszczyzna pod rządami Lukaschka i Wagnera” 83–106
Miscellanea źródłowe
J. Ender O Deotymie we Wrocławiu 107–108
Recenzje
„Rocznik wrocławski t. I” − W. Długoborski 109–111
F. Graus, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době predhusitské t. II − R. Heck 111–117
W. Brachmann, Die Entwicklung des Apothekenswesens in Schlesien − L. Matusik 117–119
S. Schwann, Korespondencje Karola Marksa do Wrocławskiej „Neue Oder-Zeitung” − W. Długoborski 119–121
J. Koraszewski i M. Suchocki, Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu i utrzymaniu polskości na Śląsku − M. Inglot 121–124
T. Jędruszczak, Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922 − H. Zieliński 124–128
Zapiski sprawozdawcze
129–136
Nowe tomy wydawnictw zbiorowych dotyczących dziejów Śląska − M. Pater i J. Sydor 129
J. Brankačk, Zur Frügeschichte der feudalen Staaten auf westslawischen Boden − L. T. 131
„Zaranie Śląskie” − F. M. 132
R. Szczepaniak, Początki miast lubuskich − J. Żuławiński 132
Mezinarodný ohlas husitství − K. M. 133
A. Jaeger, Veit stoss und sein Geschlecht − E. M. 133
E. M. Denkmäler und Schulen des ungarischen Drahtemails im Ausland − S. Michalik, 134
W. Czapliński, Polityka Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1576-1648 − J. Leszczyński 134
K. Popiołek, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy u progu imperializmu − J. G. 135
K. Górski i M. Biskup, Położenie i sytuacja międzynarodowa Polski w drugiej połowie XIV w. − E. M. 135
A. Próchnik, Studia z dziejów polskiego ruchu robotniczego − M. O. 135
J. Jurkiewicz, Watykan a Polska w okresie międzywojennym 1918-1939 − M. O. 136
Kronika naukowa
Lech Tyszkiewicz, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w 1958 r. 137–138
K. P., Z prac Zakładu Historii Śląska Instytutu Historii PAN 138–140
Frido Mětšk, Przegląd przyczynków do historii Ziemi Łużyckiej, które ukazały się w 1957 r. w jęz. łużyckim 140–143
Sesja naukowa poświęcona działalności KPP na terenie Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy 143–145
Streszczenia w języku niemieckim
146–148
1485 Total Views 1 Views Today