13, 1958, 3

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_13_1958_3_src Oryginał
27 MB 267
pdf Sobotka_13_1958_3_ocr Plik OCR
7 MB 455
pdf Sobotka_13_1958_3 Spis treści
60 kB 255
 Autor  Tytuł / Dział Str.
J. Gierowski, „Tadeusz Mikulski” 361–354
Artykuły i studia materiałowe
A. Nasz, Wpływ śląsko-łużyckiej rubieży leśnej na dynamikę procesów etnograficznych 365–408
B. Szerer, Na marginesie problematyki narodowej Górnego Śląska pierwszych lat XX wieku 409–432
Z. Rutkowski, Rozruchy głodowe w Żarach w świetle materiałów archiwalnych i prasy regionalnej 433–441
J. Pabisz, Materiały do historii strajku robotników rolnych na Śląsku Cieszyńskim (1925 r.) 443–453
M. Myška, Z nowych badań nad początkami czeskiego ruchu robotniczego 455–470
Miscellanea źródłowe
J. Leszczyński, Nieznany patent króla czeskiego Fryderyka I w sprawie buntu chłopskiego w księstwie świdnicko-jaworskim 471–473
J. Ender, Wrocławski doktorat Pestalozziego 475–477
Recenzje
Z. Świechowski, Architektura na Śląsku do połowy XIII w. – T. Broniewski 479–490
B. Guerquin, Zamki śląskie – M. Zlat 490–495
J. Macek, O třídním boji za feudalismu – J. Leszczyński 495–502
M. Szyrocki i Z. Żygulski, Silesica. Wybór z dzieł pisarzy śląsko-niemieckich XVII w. w tekstach oryginalnych i polskich przekładaniach – Mieczysław Urbanowicz 502–504
Etnografia Polski, t. I – J. i M. Kamoccy 504–506
A. Kruck, Geschichte des alldeutschen Verbandes – A. Galos 506–509
Zapiski sprawozdawcze
511–518
Sprawozdania wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. IX – J. Janczak 511
H. Schlenger, Die schlesische Stadt. Gestalt und wirtschaftliche Funktion – T. Ładogórski 513
W. Szymański, Kontakty handlowe Wielkopolski w IX–XI wieku – L. Tyszkiewicz
M. Morelowski, Dzieje artystyczne wrocławskiego gmachu biblioteki ossolineum i jego przełomowe znaczenie w rozwoju świeckiej architektury z doby baroku – F. Mincer 514
W. Boelcke, Das ländliche Wirtschaftsleben einer Oberlausitzer Standesherrschaft bis zum Ausgange 18. Jahrhunderts – J. L.
K. Orzechowski, Własność feudalna i jej przemiany u schyłku epoki – S. M. 515
A. Wierzbicki, Wspomnienia i dokumenty (1877–1920) – M. O. 516
Kardinal Bertram Erzbischof von Breslau. Anssprachen seiner Eminenz und Beiträge – Z. S. 517
S. Migdał, Rewolucyjne, internacjonalistyczne tradycje ludności miejscowej na Górnym Śląsku – M. O. 517
Kronika naukowa
A. Stojanowska, Archiwum majątku Chałupki 519–522
 R. L. Instytut Śląski 522–525
Streszczenia w języku niemieckim
527–528
1212 Total Views 1 Views Today