13, 1958, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_13_1958_1_src Oryginał
26 MB 219
pdf Sobotka_13_1958_1_ocr Plik OCR
8 MB 556
pdf Sobotka_13_1958_1 Spis treści
53 kB 223
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
J. Żuławiński, Wypadki wrocławskie 1459 roku w relacji Długosza 1–42
H. Bochinski i J. Kalisch, Stosunki narodowościowe na Śląsku w świetle relacji pruskich urzędników z roku 1882 43–58
J. Popkiewicz i F. Ryszka, Początki kryzysu gospodarczego w Polsce na tle sytuacji górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego (1928-1929) 59–92
Przyczynki archiwalne
J. Pabisz, Z historii strajku w kopalni „Giesche” w Nikiszowcu 93–109
M. Gdynia Materiały do roli kapitału amerykańskiego w latach 1926-1929 w zespole akt „Giesche Spółka Akcyjna” w Katowicach 111–126
Recenzje
Siedlungsgeschichte Oberschlesiens − Tadeusz Ładogórski 127–132
Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567″- Jerzy Topolski 132–136
J. Madeja, Elementarze na Śląsku − Aleksander Rombowski 136–139
Pamiętniki powstańców śląskich – Tadeusz Jędruszczak 139–142
J. Kolejka, Revolučni dělnickě hnuti na Morave a ve Slezxku 1917-1921 − Andrzej Pilch 143–147
Zapiski sprawozdawcze
 149–152
W. Schlesinger, Die geschichtliche Stellung der Mittellaterlichen-deutschen Ostbewegung − E. Maleczyńska 149
W. Boelcke, Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz. Ein Beitrag zur Wirtschafts-, Social- und Rechtsgeschichte der Ostelbischen Gutsherrschaft − J. L. 150
A. Turek, Soupis urbařů ostravskeho kraje 15.-18. stoleti − J. L. 151
O. Placht, Lidnatost a společenska skladba českeho statu v 16.-18. stoleti − J. L. 151
J. Kuhndel, Svetový wýznam slovenskej medi za fuggerovcov − E. M. 152
Polemika
Jerzy Leszczyński, Roman Haeck W sprawie dyskusji nad Urbarzami Śląskimi w odpowiedzi doc. drowi J. Topolskiemu 153–155
Kronika naukowa
Roman Heck Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego we Wrocławiu, w roku 1957 157–158
Wanda Malewiczowa Zasoby archiwalne Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego w Archiwum Państwowym Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 158–160
Frido Mětšk Z prac oddziału historii Łużyckiego Instytutu Badawczego w Budziszynie 160–163
Streszczenia w języku niemieckim
165–167
1499 Total Views 1 Views Today